Socionomer slår larm

innebild1

SKURUP. Socionomernas arbetssituation i Skurups kommun är fortfarande ohållbar – trots nyrekryteringarna. Det uppger en källa i organisationen som Skurupsposten har pratat med.

Personalen kämpade i motvind med för knappa resurser. Detta har ibland bidragit till till att ensamkommande flyktingbarn hamnat i olämpliga hem och fått omplaceras. Arbetssituationen har ”tärt” på socionomerna, som har känt att de inte räcker till.

Trots att kommunen under förra året anställde fler personer för att minska belastningen för personalen så larmar källan som Skurupsposten talat med om en vardag där resurserna fortfarande är för knappa.
– Man försöker och försöker att göra det bästa av situationen men det räcker inte. Man är socionom för att man vill göra gott men det har varit väldigt svårt den senaste tiden, säger personen.

För att komma tillrätta med situationen vill personen att Skurups kommun ska anställa fler personer. Källan menar också att politikerna inte har tillräckligt stor förståelse för hur socionomernas vardag ser ut.
– Man förstår inte vad det innebär att jobba med barn. Det tar tid. Allt tar tid, säger personen.

Rickard Pettersson är förvaltningschef på Socialförvaltningen. Han delar synen på att socionomerna har haft en hög belastning under förra året.
– Det har varit jättetufft. Socialsekreterarna måste ha rimliga villkor, säger han.
Pettersson vill dock inte svara på om den höga arbetsbelastningen lett till att socionomer slutat.

Källan som Skurupsposten talat med säger dock att flera socionomer har slutat under det gångna året på grund av den ansträngda situationen.
– Att jobba på golvet med de här frågorna är något helt annat än många tror. Det behövs verkligen avlastning, säger personen.

Text och foto: Josefin Nilsson

 

Andra artiklar i Skurupspostens granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn:

Kommunens ansvar brast – barn for illa
Erbjöd familjehem – kommunen svarade inte
”Vi har gjort vårt yttersta” 
Skånska kommuner anmäler sig själva
Kommunen bryter mot lagen