”Vi har gjort vårt yttersta”

innebild1
SKURUP. Konsulentföretag som inte levde upp till kraven och en personalgrupp som gjorde sitt yttersta. Så låter det när Eva Svanström, enhetschef på individ- och familjeomsorgen nu kommenterar den lex-Sarah anmälan som kommunen har gjort av sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Verkligheten skiljde sig från prognosen. Det var därför som ensamkommande placerades i olämpliga familjehem där bland annat standarden var dålig och för många barn bodde på samma ställe. Det är den förklaringen som Eva Svanström, ger till hur det kom sig att Skurups kommun under förra året bröt mot lagen för hur mottagandet av barn ska gå till.
– Inför varje år får vi ett anvisningstal till hur många ensamkommande vi ska ta emot från Migrationsverket. Under år 2015 var den siffran 14 stycken. När året var slut hade vi fått ta emot 80 stycken barn så utifrån hur situationen har varit i Skurup och i Sverige i stort så har vi gjort vårt yttersta för att tillgodose barnets bästa, säger hon.

Situationen ledde till att Skurups kommun placerade barn i familjehem som ännu inte blivit utredda. Flera barn fick också akut omplaceras till följd av missförhållanden. Svanström menar att det beror på att kommunen haft stora svårigheter att hitta familjehem som matchar barnens behov.

insida_eva

En av anledningarna till att barnen placerades i olämpliga hem var att kommunen fick anlita konsulentföretag för att hitta familjehem. Konsulentföretagens egna utredningar av hemmen ska senare inte ha levt upp till kommunens krav.
– Det är allas ansvar att hålla kvaliteten i en extrem situation. Om en aktör ser mellan fingrarna så påverkar det alla. Det tycker jag känns sorgligt, säger Svanström.
Skurups kommun har trots det fortsatt att samarbeta med de företag som har misskött sig. Detta eftersom företagen också levererat familjehem som passat med vissa av barnens behov.

Eva Svanström tror att kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn hade kunnat se annorlunda ut om kommunen istället för att enbart placera barnen i familjehem också satsat på HVB-boende i större utsträckning.
– Jag tänker att man kanske skulle behöva i ett tidigare skeende ha funderat över om grundintentionen att alla barn ska vara i familjehem är möjlig, säger Svanström.

Skurups kommun har nu anställt fler socionomer för att förbättra mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har också utrett alla konsulentföretagens familjehem. Idag menar Eva Svanström att Skurups kommun inte längre har några ensamkommande flyktingbarn som bor i otrygga miljöer.
– Vi har haft en fantastisk arbetsgrupp som har jobbat hårt för barnens bästa. Vi är en bit på väg mot att få mer balans i vår hantering av ensamkommande flyktingbarn, säger hon.

Text och foto: Josefin Nilsson

 

Andra artiklar i Skurupspostens granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn:

Erbjöd familjehem – kommunen svarade inte
Socionomer slår larm
Kommunens ansvar brast – barn for illa
Skånska kommuner anmäler sig själva
Kommunen bryter mot lagen