Vaccinationssiffrorna halkar efter trots risk för ökad smittspridning i vinter

SKURUP. Vårdcentralen i Skurup har dragit ner på sina vaccinationstider till följd av låg efterfrågan, trots att 43 procent av Skurupsborna fortfarande saknar sin tredje dos vaccin mot covid-19. Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att smittspridningen kan öka under vintern. 

Efter låg efterfrågan har vårdcentralen i Skurup dragit ner på sina inplanerade vaccinationstider.

Efter låg efterfrågan har vårdcentralen i Skurup dragit ner på sina inplanerade vaccinationstider.

Skurups kommun ligger ungefär i nivå med rikssnittet när det kommer till andelen som har tagit två doser vaccin mot covid-19. Vad gäller en tredje dos, som rekommenderas till alla över 18 år, halkar Skurups kommun efter. 

På vårdcentralen har många inplanerade vaccinationstider fått plockas bort på grund av att det kommit in för få bokningar. Från början var planen att hålla öppet för vaccinationer fyra dagar i veckan under hösten, men tiderna bokades inte upp. 

– Vi har anpassat oss efter efterfrågan. De senaste veckorna har vi haft öppet två dagar i veckan, halvdagar på måndagar och heldagar på fredagar, säger Jessica Zetterdahl, enhetschef på vårdcentralen i Skurup. 

Jessica Zetterdahl, enhetschef på vårdcentralen i Skurup.

Jessica Zetterdahl, enhetschef på vårdcentralen i Skurup. Foto: privat.

Den 20 oktober presenterade Folkhälsomyndigheten nya scenarier för smittspridningen av covid-19 under hösten och vintern. I två av tre scenarier förutses nya, mer smittsamma varianter av viruset bidra till ökad smittspridning. 

I Skurup är 83 procent av invånarna som är tolv år eller äldre vaccinerade med minst en dos. 82 procent har även tagit en andra dos vaccin. Siffrorna ligger strax under rikssnittet. Bara 57 procent av Skurups invånare har tagit den tredje dosen, fem procentenheter lägre än rikssnittet. 

En fjärde dos rekommenderas dessutom för de som är över 18 år och tillhör riskgrupp, och en femte till de som är över 65 år. 

– De som kommer in är mest 40- till 60-talister. De flesta inbokade tiderna är för dos fyra och dos fem. Det är väldigt få som kommer för sin första dos, säger Jessica Zetterdahl. 

Samtidigt visar en stickprovsundersökning som Folkhälsomyndigheten utförde i slutet på september att det förekommer fortsatt höga nivåer av viruset som orsakar covid-19 bland befolkningen. 

– Vi som vårdpersonal provtar oss fortfarande vid symtom för att vi inte vill sprida någonting vidare. Vi har alltså intagit ställningen att pandemin inte är över än, säger Jessica Zetterdahl. 

Text: Maria Bornhöft Foto: Maria Bornhöft