Skurups kommun ser över integrationen

SKURUP. Regeringen beslutade i höstas om 2020 års kommunanvisningar av nyanlända. Skurups kommun ska ta emot 21 personer, och ser svårigheter med integrationen.

Andelen förvärvsarbetande med utländsk bakgrund är lägre i Skurup än i Stockholm. Nu ser politikerna över integrationsstrategierna, men det är ännu oklart när en ny strategi kan finnas på plats.

Reporter: Erik Adell