Valdeltagandet i Skurups församling på bottennivå

SKURUP. I Skurup har församlingens försök att få folk att rösta i kyrkovalet misslyckats. Roland Hansson, ordförande för kyrkorådet, är inte särskilt bekymrad men anser att ett högre valdeltagande eventuellt är något kyrkofullmäktige borde sträva efter.

Valdeltagandet i kyrkovalet är alltid betydligt lägre än i de allmänna valen och årets kyrkoval var inget undantag. Deltagandet i landet låg på 17,5 procent vilket är en minskning sedan valet 2017 då drygt 19 procent röstade. Skurups röstberättigade är bland de sämsta i klassen. Här röstade endast 10,2 procent – lägst i stiftet och tredje lägst i hela landet. 

– Det handlar framför allt om allmänintresset, säger Marie Louise Fridolf, kanslist i Skurups församling. 

Roland Hansson påpekar att det kanske är något man borde fundera på till nästa val, hur man ska få folk att gå och rösta.

– Om man tittar på de senaste åren är det alltid lågt valdeltagande i Skurup. Men man kan ju tänka att varje person som går och röstar får en dyr röst.

Men kan det inte ses som ett demokratiskt problem att endast en tiondel av Skurupsborna röstade?

– Det skulle ju kunna vara så att de som bor i församlingen tycker att det fungerar så bra att det inte finns någon anledning att rösta, säger Roland Hansson roat. 

Text: Jenny Martorell Foto: Hanna Viberg