Ungas psykiska hälsa i Skurup uppmärksammas under Skåneveckan

Maria Mårtensson, Folke Richardt och Maria Hansen Roce är arbetar för elevhälsan i Skurups kommun.

Ingela Mårtensson, Folke Richardt och Maria Hansen Roce arbetar för elevhälsan i Skurups kommun.

SKURUP. Den 5 oktober kommer representanter från Skurups kommun att befinna sig på Svantorget för att stärka medvetenheten om psykisk hälsa bland barn och unga.

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka där samtal om välbefinnande lyfts fram, på uppdrag av Region Skåne. På tisdag kommer Skåneveckans representanter att befinna sig på Svantorget i Skurup. På plats kommer barn och- ungdomssamordnare från kommunens centrala elevhälsa och boendestödjare att närvara för att öka medvetenheten om psykisk hälsa.

– Vi vill lyfta fram den psykiska hälsan i ljuset. Det ska inte vara tabubelagt att prata om sitt mående, säger Ingela Mårtensson, som är chef för den centrala elevhälsan i Skurups kommun.

Elevhälsan arbetar med att stödja skolornas arbete för elever som är i behov av särskilt stöd. Maria Hansen Roce, som är socialpedagog och verksam inom den centrala elevhälsan är hoppfull inför Skåneveckans arrangemang i Skurup.

– Jag tycker det är jättehäftigt att Skurups kommun satsar på detta och bygger in det i skolan, psykisk ohälsa måste bli lika normaliserat som fysisk ohälsa, säger hon.

I Skurup kommer det att informeras om utbildningsprogrammet Youth Aware of Mental Health (YAM), som syftar till att främja ungdomars psykiska hälsa och riktar sig till elever i åldrarna 14 till 16 år. Programmet går ut på att ungdomar får reflektera över sina känslor och överväga olika handlingsvägar för att hjälpa sig själva, samt att ge information om var de kan söka hjälp.

En av representanterna som kommer att informera om YAM och kommer vara på plats är barn och- ungdomssamordnaren Folke Richardt.

–  Jag hoppas att kommuninvånarna som kommer och pratar med mig får en insikt om att vi som kommun jobbar hårt med frågor om psykisk hälsa och vill göra goda insatser för barn och ungas livsmöjligheter, säger han.

Text och foto: Maen Hermez

 Fakta: Youth Aware of Mental Health (YAM)
– YAM är ett program för skolelever och går ut på att öka kunskapen om psykisk hälsa.

– YAM har i en studie som genomförts i tio EU-länder och letts av Karolinska Institutet visat att depressioner och självdestruktiva beteenden minskar och att välbefinnandet ökar.

Källa: http://www.y-a-m.org/