Vänsterpartiet vill se ungdomsmottagning på plats i Skurup

SKURUP. Sedan pandemins början har Skurups unga saknat en fysisk ungdomsmottagning. Nu vill Babak Rahimi (V) ändra på det.

Babak Rahimi (V) föreslog till kommunstyrelsen den 14 februari att återinföra en ungdomsmottagning i Skurup, som han vill ska ha sin verksamhet i en fysisk lokal.

Sedan 2014 har det funnits en mobil ungdomsmottagning i form av en buss som stått på Svantorget en gång i veckan, men bussen togs bort under pandemin. Istället har ungdomar fått söka stöd och rådgivning digitalt eller via telefon. För fysiska vårdkontakter har man fått vända sig till ungdomsmottagningen i Ystad, dit unga i åldrarna 12-22 är välkomna. Detta rapporterade Ystads Allehanda om tidigare i februari.

Babak Rahimi säger att buss-upplägget hade problem med integriteten för besökarna. Detta är en av anledningarna till att han nu vill se att de får en lokal i Skurup.

– Placeringen av bussen var väldigt utsatt. Det var väldigt synligt när folk gick in, så en del tyckte att det var obekvämt, säger Babak Rahimi.

Han skriver också i ärendet att resan till Ystad för att besöka en ungdomsmottagning innebär ett ”större steg” till att söka stöd, särskilt för unga i högstadieåldern 13-16.

Babak Rahimi uppger att kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder nu ska ha lyft frågan med Region Skåne.

 

Text: Alva Mårtensson