20 reportage

Det journalistiska reportaget är en svårdefinierad genre.

Vi tycker: det behövs en plats. Det behövs människor, och det behövs research, det vill säga fakta. Men inte minst: människorna ska få bli gestaltade. Reportaget är journalistens möte med en människa eller flera. Skurupspostens 20 reportage är försök att skildra människor stadda i en situation, allting sett genom reporterns lins. Reportagen är inte långa – eleverna fick en maxgräns och de fick inga bildkrav på sig, bara närvaro. Vilket är reportagets enda egentliga sanning: reporterns fysiska närvaro, i mötet med de människor de skildrar.