Dörrarna slås upp för Skurups kommuns första resursskola

RYDSGÅRD. Efter tre års byggande är den äntligen klar. I början av september öppnade den nya Rydsgårdsskolan och resursskolan Kugghjulet upp sina sprillans nya lokaler för undervisning. Ensam i sitt slag rymmer nybygget Skurups kommuns första resursskola.

När Kugghjulet öppnas inuti Rydsgårdsskolan inför höstterminen markeras en milstolpe för kommunen. Det är den första skolan i Skurups kommun som erbjuder anpassad undervisning för elever i behov av särskilt stöd. På Kugghjulet årskurs fyra till nio sker tematisk undervisning där ämnen som SO, matte och bild kombineras på kreativa och pedagogiska sätt för att underlätta för eleven. 

– De barn som söker sig till oss gynnas av en avskalad miljö utan höga ljud, buller eller för många visuella intryck. Kommunen såg ett behov av denna undervisningsform på skolor i området, säger rektor Ann Holmström.

Ann Holmström, rektor och ämneslärare på Kugghjulet.

Ann Holmström, rektor och ämneslärare på Kugghjulet.

I förra veckan tog Kugghjulet emot sin första elev och räknar att ta emot mellan åtta till tio elever totalt. Öppningen av den nya resursskolan innebär att färre barn behöver pendla utanför kommunen för att gå i skolan. Det kan även innebära att elever som går i traditionell skola i dag övergår till Kugghjulet där de ges bättre förutsättningar för en komplett skolgång.

– I de vanliga skolorna finns det naturligtvis mindre grupper som arbetar på lite liknande sätt, men här på Kugghjulet arbetar vi separat från den vanliga skolan med vår egna pedagogik, säger Ann Holmström.

Resursskolor har inte alltid välkomnats. Lena Planken, förvaltningschef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups kommun, berättar att skollagen har varit mycket restriktiv. Det har tidigare inte varit tillåtet att starta resursskolor i kommunen. Men efter att en ny reform från utbildningsdepartementet började gälla i somras var det officiellt, Kugghjulet fick startas och när portarna öppnades skrevs det historia för Skurups kommun. 

– Efter denna reform är det snarare som att kommunerna uppmanas att starta resursskolor, säger Lena Planken.

Ann Holmström, som arbetat som skolledare i över tio år, tycker att det är helt rätt av kommunen att satsa på resursskolan. Hon är stolt över att vara rektor på Kugghjulet där hon både får forma pedagogiken och arbeta nära eleverna, en målgrupp hon brinner för.

– Vårt mål är att höja skolnärvaron för eleverna så att fler vägar kan öppnas för dem i framtiden. Vi hoppas på att kunna hjälpa så många barn som bara möjligt att få chans till fullständiga betyg.

image0-2

Text och foto: Jennie Hartnor