”Här gör alla det – mest gräs och tram”

SKURUP. ”Alla knarkar här, mest gräs men tyngre grejer också”. Bland ungdomarna i Skurup är det vanligt med narkotika. Några vill vänta tills de är äldre med att börja langa – de tycker att det verkar skönt att ha pengar.

I byn samarbetar polis, socialtjänst, skola och kommunens kultur- och fritidsverksamhet, som tillsammans diskuterar insatser i samhället. Tidigare har narkotika inte varit ett av de prioriterade målen.

Nu är det ett.

– Alla sysslar med det, det är väl mest gräs och tram [Tramadol] det handlar om, berättar en av ungdomarna som besöker fritidsgården Gummifabriken i Skurup.

Fritidsledare Jenni Gröneng och Christian Olsson tillsammans med ungdomar på fritidsgården. Ungdomarna i blid har inte uttalat sig i reportaget.

Fritidsledare Jenni Gröneng och Christian Olsson tillsammans med ungdomar på fritidsgården. Ungdomarna i bild har inte uttalat sig i reportaget.   FOTO: Nellie Erberth

Där brukar det vara mest ungdomar på fredagar, de flesta är mellan 14 och 18 år.  Den här fredagen är lokalen halvfull – oftast trillar det in fler under kvällens gång.

”De äldre på gymnasiet langar”

I december 2017 var antalet invånare i Skurup 15 642. För ungdomarna som hänger på fritidsgården känns Skurup ändå litet.

– Skurup är mycket mindre än Malmö, och det finns mycket mer skit där än här ute. Men det finns knark här också, de yngre röker mest cigaretter men många av de äldre som går gymnasiet langar, berättar en ung kille som pausat sitt FIFA-spel.

Hans favoritspelare är Messi, men han brukar välja Real Madrid när det kommer till tv-spel.

– Några av mina kompisar langar, de gör det för att det är soft att få pengar. Jag har inte börjat än, jag spelar fotboll så jag kan inte röka och sånt. Men kanske när jag blir äldre, säger han.

Jenni Gröneng har varit fritidsledare på Gummifabriken i sex år. Hon berättar att antalet ungdomar varierar, men att det brukar komma mellan 25 och 60 personer.

– För oss är det viktigt att vara en plats för alla ungdomar, och inte bara rikta in oss på en grupp. Här ska alla känna sig välkomna, säger hon.

Fritidsgården stänger klockan elva på fredagskvällar, och killarna vid FIFA-spelet tänker gå vidare hem till en av dem och fortsätta spela i hans källare. En annan grupp har satt på skräckfilmen ”IT”, men är osäkra på om de kommer att våga gå hem efteråt. Några killar kommer in och kramar om fritidsledarna, ”det var längesen” säger de och ler stort.

Kommunen deltar i drogvaneundersökning

Eva Svanström, socialchef för unga och barn i Skurups kommun. FOTO: Nellie Erberth

Eva Svanström, socialchef för unga och barn i Skurups kommun.   FOTO: Nellie Erberth

Eva Svanström är socialchef för unga och barn i Skurups kommun. Hon är väl medveten om att det finns mycket narkotika i omlopp hos unga.

– Skurup har ju stuckit ut lite när det gäller cannabis och rökning av cigaretter bland unga, och det är så klart bekymmersamt, säger Eva Svanström. Men under våren 2018 och nu fortsättningsvis så tycker jag ändå att vi har sett en minskning angående orosanmälningar vad det gäller ungdomar och missbruk.

Skurups kommun har under de senaste tre åren deltagit i en drogvaneundersökning genom Malmö Universitet, för att kunna följa utvecklingen av narkotika hos unga – och för att hitta åtgärder.

– I fjol såg man en kraftig ökning av narkotika. Men i år har det faktiskt varit en minskning av cannabis bland våra högstadieelever, säger Eva Svanström.

Eva Svanström tycker det är svårt att svara på varför narkotika har haft en så stor utspridning bland unga i Skurup, men hon berättar att en av anledningarna kan vara en slapp syn i hemmet.

– En anledning kan vara att om man har en liberal syn på att röka cigaretter eller köpa ut alkohol i hemmet så ökar risken för att ungdomarna missbrukar, säger hon.

Kritiska mot socialtjänsten

På fritidsgården är det nolltolerans mot alkohol och droger. Jenni Gröneng tror att socialtjänsten hade behövt mer resurser för att kunna få bort narkotikan bland ungdomarna.

– Socialtjänsten är underbemannad i hela landet, de som jobbar här är jätteduktiga men de är också för få. Vilket är synd, säger Jenni Gröneng.

Några av killarna på Gummifabriken kommer från olika HVB-hem, och bor nu i Skurups kommun. Ett par av dem går på Mackleanskolan, medan några få går på Nils Holgerssons gymnasium. En kille går på ett gymnasium i Malmö.

– Men Malmö är skit alltså, där finns jättemycket knark och bråk. Jag trivs mycket bättre här i Skurup, säger han.

Advokaten Jenny Fugleberg har haft flera unga klienter i Skurup som hamnat i problem på grund av droger.

Jenny Fugleberg menar att polisen gör ett bra jobb – men hon riktar kritik mot socialtjänsten.

– Jag tycker att polisen gör ett jättebra jobb, men ofta när jag har arbetat med klienter i Skurup så har det brustit när socialtjänsten har behövts. Jag har upplevt både bristfälliga utredningar och en alldeles för hård ton mot unga som hamnat snett och i främsta hand behöver hjälp, säger hon.

Möter ungdomar och föräldrar

Eva Svanström tror att en del av kritiken som socialtjänsten får ta emot grundar sig i okunskap kring vad socialtjänsten faktiskt får göra – och inte får göra.

– Den kritiken jag känner igen är att det ibland funnits en oro att det tar lång tid innan socialtjänsten får kännedom om ett problem eller ett fall, säger Eva Svanström. Många tror även att socialtjänsten har större befogenheter än vad vi har, vi måste följa lagen om vård av unga – och enligt den finns det vissa förutsättningar som måste finnas innan vi kan gripa in.

På fritidsgården har ungdomarna skrivit lappar. FOTO: Nellie Erberth

På fritidsgården har ungdomarna skrivit lappar.         FOTO: Nellie Erberth

För att öka kunskapen och för att arbeta proaktivt har Skurups kommun två fältsekreterare, som ofta är ute och möter både ungdomar och föräldrar.

– Vi jobbar mycket med att nå ut, visa familjer och barn att det finns stöd. Vi har fältsekreterare ute som gör ett fantastiskt jobb, som även går ut och möter föräldrar på föräldramöten, säger Eva Svanström.

”Alla gör det och ingen kan komma loss”

De nyligen uppstartade Nattvandrarna är kritiska till Gummifabrikens öppettider, eftersom de håller stängt under helgerna.

En tjej i övre tonåren på fritidsgården berättar att hon tidigare bodde i Svedala, men numera bor i Skurup. Hon tycker att det är fler ungdomar som använder knark i Skurup.

– Här gör alla det. Men jag har en vän som har varit nykter i åtta månader, han var tvungen att bryta från alla sina vänner för att klara av det, säger hon.

Hon hade en annan vän också, en vän som åkte in och ut från behandlingshem. Senaste gången han kom tillbaka så trillade han dit direkt igen.

– Alla hans vänner använder ju, och han kunde inte bryta sig fri från dem. Jag tror att det är det som är själva problemet här, alla gör det och ingen kan komma loss.

 

Vad är Tramadol?

• Tramadol är ett läkemedel som används vid vissa typer av smärta. Det har delvis liknande effekt som morfin. Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende.  Källa: Vårdguiden.se

 

TEXT: Nellie Erberth