Ny rapport visar att hudfärg kan vara avgörande i arbetslivet

FOto mostphotos

Forskare har ringat in faktorer som missgynnar arbetssökande vars ursprung inte är från Sverige, Västeuropa eller Nordamerika. Olik behandling och färre möjlighet till karriärsteg är några av de faktorer studien lyfter fram.

 Redan i rekryteringsprocessen finns orättvisa, visar rapporten som är genomförd av psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten visar att ”vita ofta anställer andra vita”. Trots att rasism är ett välkänt problem i rekryteringsprocesser finns en motvilja till förändring, menar Sima Nourali Wolgast, psykolog och expert på diskriminering.

– Det är laddat. Svenskar känner sig obekväma när man pratar om rasism, säger hon till Ystad Allehanda.

Stora företag och organisationer har i dag policys mot diskriminering och upparbetade planer för mångfaldsarbete. Trots det visar forskningen på fortsatta missförhållanden.

– Studie efter studie har visat att personer som inte uppfattas som vita svenskar har högre arbetslöshet, lägre löner, är tydligt underrepresenterade på ledande befattningar och i väsentligt större utsträckning utsätts för trakasserier, säger Sima Nourali Wolgast.

46 procent av personer från Mellanöstern eller Afrika som deltagit i studien har erfarenhet av annorlunda behandling på arbetsplats. 32,5 procent av dem som i studien kallas ”icke-vita” har blivit annorlunda behandlade på arbetet den senaste månaden på grund av sin etnicitet eller hudfärg. 3000 personer deltog i enkäten och forskarna har fått svar från människor i olika åldrar, etnicitet, hudfärg och utbildnings- och inkomstnivå.

 

Text: Julia Wiberg Foto: mostphotos