Husdjur är inte välkomna i svenska skyddsrum

Även familjens fyrbenta medlemmar påverkas när vardagen drastiskt förändras.

SKURUP. Kriser och krig påverkar både människor och djur. Men trots det är människans bästa vän inte välkommen i de svenska skyddsrummen, enligt MSB. Samordnare för civilt försvar i Skurup, Vellinge och Trelleborgs kommun, Stefan Jönsson, menar att djurägare både har rättigheter och skyldigheter. 

”Det är alltid djurägarens ansvar att säkerställa djurens välmående”.

När vardagen förändras påverkas alla, även familjens fyrbenta medlemmar drabbas när krisen eller kriget kommer. Var tredje hushåll i Sverige har minst ett husdjur, enligt SVT Nyheter. Trots detta är djur inte välkomna i svenska skyddsrum i händelse av en nödsituation. 

Enligt information på MSB:s hemsida är skyddsrummen till för människor att vistas i under en kortare period och närvaron av djur skulle öka allergirisken hos individer som söker skydd. 

Samordnaren för civilt försvar i Skurup, Vellinge och Trelleborgs kommun, Stefan Jönsson skriver i ett mail till Skurupsposten att djurägaren bär ansvaret för att säkerställa djurens välmående. Tillgången till mat och rent vatten är ett ansvar som ägaren ska ta om djuren kan stanna i hemmet. 

”Alternativt kan man evakuera sina djur, vilket är något som man behöver göra en egen planering för”. 

Vid en evakuering, oavsett antal eller storlek på djuren, bär ägaren det yttersta ansvaret. Dock finns det möjligheter till vägledning kring en eventuell förflyttning för den djurägaren som önskar det.

”Det är främst Jordbruksverket som kan bistå med råd eller vägledning för hur en evakueringsplan kan genomföras samt svara på frågor avseende den operativa evakueringen”. 

Även under en kris eller vid ett krig pågår en vardag. Människor har både rättigheter och skyldigheter i förhållande till sina husdjur. Individen har rätt att ha djur under krissituationer eller vid konflikter om lagar kring djurens välmående fortfarande följs. 

”Du som har husdjur är ansvarig för att djuret mår bra både i vardagen och vid kris eller krig”, skriver Stefan Jönsson 

Lantbrukare med många och stora djur, såväl som familjen med hund eller katt bör ha en hanteringsplan förbered.

”Om du har förberett dig för en kris blir det mycket enklare att hantera vardagen för dig och dina djur om det finns en plan”. 

Text: Ebba Ericsson 

Foto: Ebba Ericsson