Ny skiss på Skurups centrum kommer i november

Den tomma lokalen på Stora Torggatan

SKURUP. Skurups kommun ska tillsammans med Skurups Sparbank och de fyra största fastighetsägarna skissa upp en plan om Skurups centrum. Förstudien ska vara färdig i november och förväntas utvärdera möjligheterna för att utveckla delar av stadens centrum, där det i dag står lokaler tomma.

Besöker man ett centrumstråk i Sverige är det inte ovanligt att se tomma lokaler eller småbutiker som upphör, till skillnad från tider då detaljhandeln blomstrade i centrum. Skurups centrum är inget undantag. Nya konsumtionsmönster som växt fram i samhället kan ses som bakomliggande orsaker, enligt tidigare uppgifter till Skurupsposten. Kommunen ska nu undersöka vilka möjligheter centrumstråket har för förändring genom en förstudie.

Butiken Happy Design på Kyrkogatan upphör

– Förstudien ska titta på hur det ser ut, vilken status och vilka möjligheter det finns för centrum. Den externa parten ska i ett första skede vara färdig med planerna i november om hur nuläget i centrum ser ut, säger Sahand Kousha.

Kommunens näringslivsansvarige Sahand Kousha berättar för Skurupsposten om projektet. Kommunen kommer alltså tillsammans med de fem aktörerna att undersöka centrum genom en förstudie skapad av en extern part de har anlitat. I byggtermer innebär en förstudie ett tidigt steg i ett projekt och görs för att undersöka rimligheten och förutsättningarna för projektet. Planen för centrumutveckling kan alltså läggas ner ifall möjligheterna inte verkar rimliga eller nödvändiga, men det kan också leda till framtida förändringar i centrum ifall det visar sig genomförbart.

När förstudien är klar kommer den vara offentlig, och Sahand Kousha påpekar att de vill göra Skurup till en mer levande och underhållande plats för invånarna.

– Vi är en boendekommun som vill växa med fler invånare. Också att företagen vi har gör det goare i Skurup med saker att hitta på. Vi vill såklart ha fler restauranger och caféer. Just nu bygger vi en skatepark som är klar nästa år och som kommer vara enastående.

Text och bild: Ruben Calvo