Bökande svin, en klimatsmart resurs

SKURUP. Under förra året sköts 146 000 vildsvin i Sverige, en ökning med 30 procent jämfört med året innan. Ändå äter svenskarna väldigt lite vildsvinskött. 

Vildsvin uppskattas orsaka skador för 1,1 miljarder kronor för jordbruket per år enligt Sveriges lantbruksuniversitet och vildsvinen finns även i Skurup.

Lantbrukaren Rickard Alwén visar runt på sin gård där vildsvinen bökat på hans åker med höstvete. Varje år skjuter jägare ett tjugotal vildsvin på hans ägor för att skydda grödorna. Jakten är ibland mer ett nödvändigt ont än något lustfyllt. Det är ett slitsamt arbete att jaga djuren som bara är aktiva på natten och efterfrågan på köttet är inte särskilt stor.

– Man får knappt igen bensinpengarna när man säljer köttet, berättar Rickard Alwén.

Rickard Alwéns åker är uppbökad, men han tycker ändå att det går att hålla vildsvinsbeståndet under kontroll. Annat är det med de vitkindade gässen.

Rickard Alwéns åker är uppbökad, men han tycker ändå att det går att hålla vildsvinsbeståndet under kontroll. Annat är det med de vitkindade gässen.

Bara 3-4 procent av allt kött som äts i Sverige är viltkött och bara en liten del av det är vildsvinskött.

– En bra vildsvinschnitzel kan vara hur god som helst, men det måste vara bra kött och vi måste lära konsumenterna att tillaga det rätt, säger Rickard Alwén.

 

Hunden Joff Joff är hela 7 år men ganska barnslig. Han hjälper husse Rickard Alwén vid jakten.

Hunden Joff Joff är hela 7 år men ganska barnslig. Han hjälper husse Rickard Alwén vid jakten.

Rickard Alwén säljer sitt kött till Appeltorps Lamm och Vilt. Där jobbar Lars Ippsen som berättar att det tidigare har varit svårt att sälja vildsvinskött men de har nu märkt en viss förändring i gårdsbutiken.

– Det har varit så negativt laddat med vildsvinen, de är fula och farliga men nu har det börjat ändrat sig. Folk är nyfikna.

Erica Stigblom är handläggare på Naturvårdsverket och hon menar att viltkött kan vara ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Klimatavtrycket beror på hur jakten gått till och vad som tas med i beräkningarna. Vildsvin är inga idisslande djur och släpper därför inte ut någon metangas. Om de också jagas lokalt och inte utfodras innebär det mindre transportutsläpp och ingen miljöpåverkan från foderproduktion. 

–Det man kan säga är att vildsvinskött är en ekologisk och klimatsmart resurs och de är inte heller behandlade med bekämpningsmedel eller antibiotika.

Text och Foto: Kajsa Sörman