Bokcirkeln som vill vara öppen för alla

SKURUP. Bokcirkeln på Skurups folkhögskola har svårt att locka elever från skolans olika linjer. Niklas Åkesson som varit ansvarig i 13 år ser det fortfarande som en utmaning.

Niklas Åkesson, bibliotekarie. Foto: Skurups Folkhögskola.

Niklas Åkesson, bibliotekarie. Foto: Skurups Folkhögskola.

Niklas Åkesson är lärare på skrivarlinjen och biblioteksansvarig på Skurups folkhögskola. När han började sin tjänst på skolan fanns det en bokcirkel som riktade sig till personalen. Niklas Åkesson valde att starta en cirkel som även riktade sig till skolans elevdeltagare.

– Det är en trevlig aktivitet efter skoldagens slut, säger Niklas Åkesson. Inte minst för de som bor på skolan.

Det är främst deltagare från skolans skrivarlinje som visar intresse för bokcirkeln. Niklas Åkesson tror att det kan bero på att skrivarlinjen har flest bokintresserade elever.

Han vill gärna att andra linjer hör talas om och får upp ögonen för bokcirkeln. Niklas Åkesson berättar att han till exempel vill inkludera fler deltagare från etableringskursen, SFI (svenska för invandrare) och allmän grundkurs.

Som inköpsansvarig tänker Niklas på att köpa in fler lättlästa versioner av böcker till skolbiblioteket. Han har en förhoppning om att dessa böcker kan locka fler cirkeldeltagare från linjerna som inte är kulturorienterade.

Niklas Åkesson peppar också de som redan är med i bokcirkeln att sprida budskapet om cirkeln till fler elever på skolan. En annan sak som är värd att tänka på är att inte inkludera för ”svår” litteratur i bokcirkeln.

– Som deltagare ska man känna sig trygg i cirkeln, säger Niklas Åkesson. Dikter kan till exempel ha en avstötande effekt hos en del deltagare, så där är jag försiktig.

Vad kan man då förvänta sig som elev om man är nyfiken på bokcirkeln? Niklas Åkesson beskriver bokträffarna som ett litet nätverk. Som ledare vill han gärna hålla det anspråkslöst, meningen är att det ska vara kul att läsa böcker. Cirkeldeltagarna är med och bestämmer vilka böcker som ska läsas under terminen. Några krav ställs på böckerna: boktiteln ska finnas i pocket och gå att köpa in billigt och ingen av cirkeldeltagarna ska ha läst boken tidigare.

Deltagarna i bokcirkeln träffas 4-5 gånger/år och första träffen för läsåret är 9 oktober kl. 15 i skolans bibliotek.

Text: Elisaveta Gräsbeck
Foto: Skurups Folkhögskola