Nytt i Skurup – undersköterskorna bestämmer

SKURUP. Undersköterskorna i Skurup ska börja arbeta i mindre grupper. Genom att de äldre möter färre ur personalen får de en bättre vård och kan känna en ökad trygghet.

Emmelie Söderberg, enhetschef och projektledare i det nya hemtjänstprojektet, har flera års erfarenhet som enhetschef inom äldreomsorgen. Hon har aldrig varit med om att de som arbetar närmast medborgarna får vara de som lyfter idéerna. Ofta kommer förändringsförslag uppifrån, anser Emmelie Söderberg. Hon menar att undersköterskorna är experter på sitt arbete, och ser en klar vinst i att chefer lyssnar på sina medarbetare.

– Idén till mindre arbetsgrupper kom genom att Skurups kommun förra året startade upp dialogmöten med bland annat enhetschefer och hemtjänstpersonal, säger Emmelie Söderberg. En av de frågor som diskuterades var hur hemtjänsten kan planera sitt arbete, få engagerade medarbetare och på sikt bli Sveriges bästa hemtjänst.

IMG_0084

Emmelie Söderberg, enhetschef. Foto: Privat

– Jag som chef skapar förutsättningarna för deras arbete. Förutsättningarna måste finnas för undersköterskorna att få en bra överblick över sitt arbete och kunna ta mer ansvar. Äldrevården står inför jätteutmaningar i dag, gruppen med äldre växer och allt färre utbildar sig till undersköterskor.

Emmelie Söderberg har arbetat som enhetschef i Skurups kommun sedan i februari i år. Redan nu kan hon se att Skurup är en liten kommun som vågar gå sin egen väg.

– Man vågar testa nygamla sätt och ta egna initiativ, säger Emmelie Söderberg.

Text: Elisaveta Gräsbeck
Foto: Privat