Enhetschefen kritisk mot kritiken

washing-machine-2668472_1280SKURUP. Under hösten besökte hygiensjuksköterskor från Skånes universitetssjukhus och personal från Vårdhygien i Region Skåne Bruksgården i Rydsgård. Ett antal brister upptäcktes och påpekades under besöket, enligt Ystads Allehanda

En brist som ska ha påpekats är att vårdhemmet förvarar smutsig och ren tvätt i samma rum. Någonting som inte stämmer enligt Stefan Jönsson, enhetschef på Bruksgården.

– Jag tycker det är förfärlig journalistik. Det är ingen som har pratat med mig om det här. Att vi skulle förvara ren och smutsig tvätt i samma rum stämmer inte, säger han till Skurupsposten.

Vad som inte heller nämns i Ystads Allehandas artikel är att det är Stefan Jönsson och boendet själva som tagit initiativ till kontrollen.

– Det är vi som har bjudit in till kontrollen för att se vad vi kan göra och förbättra, säger han.

Däremot ska personal på äldreboendet ha tagit med sina personalkläder hem för att tvätta. Det strider mot de ”grundläggande vårdhygieniska rutinerna för kommunal vård och omsorg” och är en risk för smittspridning.

– Vi har gjort en tvättutredning. Tidigare har personalen tagit med sina arbetskläder hem, men nu kommer vi förvara och tvätta alla kläder här. Det finns tvättstuga med tvättmaskiner här, säger Stefan Jönsson.

I rapporten står det också att användningen av skyddsförkläden bör öka. Bruksgården bör också ha regelbundna rutiner gällande rengöring.

Bruksgården jobbar aktivt med regelbundna hygienutbildningar tillsammans med sin personal, säger Stefan Jönsson. Förutom ett antal normala förkylningsspridningar har vårdhemmet inte haft problem med några smittspridningar.

Text: Joakim Forsell
Foto: Pixabay