Fågelinfluensan är över – för den här gången

kalkon

SKIVARP. En kalkonfarm i Skivarp drabbades i Januari av fågelinfluensan. Efter 2200 avlivade kalkoner och omfattande saneringsarbete får nu verksamheten öppna igen. Men allt tyder på att fågelinfluensan kommer vara ett återkommande problem för skånska fågelfarmar. 

Fågelinfluensan har blivit ett mer eller mindre återkommande problem knuten till vintersäsongen. Det menar Håkan Henriksson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

—Högst troligt är att de drabbade gårdarna har smittats av vilda fåglar. Vi hittar influensan på många av de vilda fåglar vi tar för undersökning.

Håkan Henriksson beskriver årets influensasäsong som ovanligt bekymmersam. Viruset som hittats på svenska gårdar i år, är mer smittsamt än tidigare upplagor.  Däremot vill Håkan Henriksson poängtera att viruset inte är överförbart till människor.

De åtgärder som måste vidtas kan verkas vara drastiska, men i allra högsta grad nödvändiga för att stoppa smittspridningen.

—Alla fåglar måste avlivas och sen måste gården genomgå ett omfattande saneringsarbete. De avlivade fåglarna destrueras, det vill säga att de eldas upp.

 

Text: Ebbe Gertten

 

 

 

Det här händer vid ett fågelinfluensa-utbrott


Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.

Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.

Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.

Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.

Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.
Källa: Jordbruksverket