Fler skurupbor ansöker om hjälp med skulder

Rekordmånga svenskar ansökte om skuldsanering hos Kronofogden förra året. I Skåne fick myndigheten in 4511 ansökningar vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2019. Den allra största ökningen sker i gruppen unga vuxna mellan 18 och 30 år.

Enligt den senaste statistiken från Kronofogden har siffrorna i Skurups kommun också ökat det senaste året. Under 2020 inkom 56 stycken ansökningar vilket är en högre siffra än både 2019 och 2018.

Från Skurup inkom färre ansökningar till Kronofogden under 2019 än året innan, men nu ökar alltså antalet skurupbor som ber om hjälp med sina skulder.

Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, säger till SVT att den nya e-tjänst som förenklar ansökan online kan ha bidragit till ökningen. Om en skuldsanering beviljas får personen hjälp att utforma en betalningsplan där hen lever på existensminimum, använder resterande inkomst till att betala av sin skuld och blir skuldfri efter fem år.

Text: Mathea Jakobsson