Kammarrätten meddelar prövningstillstånd för slöjförbudet

Slöjförbudet i Skurup är olagligt enligt förvaltningsrätten. Det strider mot grundlagen och religionsfriheten som råder i Sverige. Domen har överklagats och kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Det innebär att slöjförbudet ska upp i rätten ännu en gång. Kammarrättsråd Lennart Berglund svarar på fem frågor om prövningsprocessen.

 

Varför har ni meddelat prövningstillstånd i detta målet?

–Vi utgår ifrån fyra grunder när vi meddelar prövningstillstånd. I detta fall har en eller flera dispensgrunderna uppnåtts, jag kan inte gå in på vilka därför att det uppgifterna är sekretessbelagda.

Vad är det som är intressant med detta målet?

– Vi går inte in på det eftersom att det inte är motiverat i vårt beslut. Vi meddelar bara prövningstillståndet, då går vi inte in och förklarar varför och på vilken grund.

Hur stor är chansen att kammarrätten går emot förvaltningsrättens dom? 

– Det är en fråga som jag omöjligen kan svara på. Vi går inte in och pratar om bedömningen därför att målet inte är klart för avgörande ännu.

Om beslutet skulle visa sig vara olagligt vad händer då?

– Det här är en laglighetsprövning om ett kommunalt fattat beslut. Antingen så står man fast vid förvaltningsdomstolens dom, det vill säga att man upphäver det kommunala beslutet, eller så kan kammarrätten ändra att det inte ska upphävas. Sen oavsett vem som förlorar i kammarrätten så har parterna möjlighet att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolarna har alltså den juridiska rätten att upphäva de politiska besluten, det vill säga att politikerna inte kan implementera besluten? 

– Ja det stämmer, domstolen har möjlighet att upphäva politiska beslut.

 

Fakta slöjförbudet i Skurup:

*SD lämnar in en motion i kommunfullmäktige som röstas igenom den 16 december 2019 med stöd av Moderaterna och lokala Skurupspartiet. 

*Övriga partier reserverade sig mot beslutet “till förmån för eget yrkande” som innebär att de inte håller med motionen.

*Motionen föreslår förbud mot “huvudduk, burka, hijab, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal i grundskolan” 

*Det är redan oklart hur förbudet ska implementeras eller om det strider mot svensk lag. 

*Den 17 februari 2020 meddelar Skolverket sin bedömning i ärendet. De menar  att det inte är tillåtet att förbjuda elever från att bära slöja. Att förbudet kan strida mot religions- och yttrandefriheten som regleras i Europakonventionen, grundlagen och går dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen. 

*Debatt och omtalade demonstrationer uppstår, och förbudet får motsatt effekt då fler elever börjar bära slöja i kommunens största skola Prästamosseskolan. 

*Den 17 november 2020 kommer förvaltningsrättens dom om att slöjförbudet ska upphävas. Domen överklagas till kammarrätten den 8 december 2020. 

*Den 15 februari 2021 meddelar kammarrätten prövningstillstånd, det vill säga att domen prövas i en högre instans.

*Domstolens rätt att upphäva ett politiskt beslut innebär att politiker inte kan förvalta respektive beslut. Det innebär att om samtliga kammarrätten och högsta förvaltningsrätten skulle gå efter förvaltningsrättens dom så kommer politikerna inte kunna genomföra slöjförbudet i Skurup.