Flera ansvariga för brist på hyresrätter

När kommunalrådet Pierre Esbjörnsson (S) vill ställa krav på Skurupshem lägger bolaget tillbaka ansvaret för bostadsbristen på kommunen.

Skurupsposten har tidigare skrivit om bostadssituationen i kommunen. Kommunalrådet Pierre Esbjörnsson (S) har uttryckt att han ser bostadsbristen som en fråga av högsta prioritet och att det kommunala bostadsbolaget behöver bygga fler bostäder.

Idag står 913 personer i kö till en bostad i Skurupshem och beslutet att bygga fler bostäder ligger hos bolaget styrelse. Att bolaget bär huvudansvaret för att lösa bostadsbristen håller VD Anders Nilsson däremot inte med om:

– Det är kommunens ansvar att ta fram planer och ge oss mark, det styr vi inte över själva. Idag finns ingen planlagd kvadratmeter i Skurups kommun som vi kan bygga på.

Länsstyrelsen har förbjudit kommunen från att exploatera åkermark. Det innebär att Skurups tätort inte kommer att kunna expandera mer. För bostadsbyggandet handlar det därmed om att bygga på de tomter som fortfarande är lediga i tätorten.

Länsstyrelsen är även den myndighet som ska ge klartecken till Skurupshem när ett nytt projekt planeras för. Här har Anders Nilsson stött på hinder vid ett flertal tillfällen.

– Det är inte lätt när länsstyrelsen har synpunkter på saker och ting. De var den sista bromsklossen i senaste projektet åttavåningshuset Tryggve. Då fördröjde de processen med sex till tio månader, säger Anders Nilsson.

Lösningen på bostadsbristen är förutom behovet av byggbar mark och länsstyrelsens godkännande även en pengafråga.

– Det bygger på kalkyler, vi måste få ihop det ekonomiskt. Sverige är ett av de dyraste länderna i EU att bygga i och sedan 2006 ges inga statliga bidrag för bostadsbyggande förutom till trygghetsboenden, säger Anders Nilsson.

 Text: Josefine Sidhu, Wilma Eliasson

Få bostadsbristen förklarad här.