Trots Vellinges bakslag tror Ekblad (M) på tiggeriförbud

SKURUP. Länsstyrelsen har stoppat beslutet i Vellinge kommun, men trots det vill Åsa Ekblad (M) gå vidare med sitt förslag om tiggeriförbud i Skurup.

Anledningen till att Länsstyrelsen Skåne stoppar tiggeriförbudet i Vellinge kommun är att förbudet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen.

”Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen”, säger länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande.

Åsa Ekblad (M) har skrivit en motion om tiggeriförbud i Skurups kommun. Den togs upp på kommunstyrelsens möte i början av oktober.

Trots att länsstyrelsen sade nej till Vellinges beslut vill Ekblad gå vidare med förslaget om tiggeriförbud i Skurup.

”I dagsläget påverkar det inte hanteringen av min motion eftersom ordningsstadgan är i behov av att ses över oavsett”, skriver Åsa Ekblad i ett sms.

Ekblad förklarar vidare att det som talar för att hennes förslag kan gå igenom är att motionen är uppdelad i två satser. Den ena handlar om att förordningen gällande tiggeri ska ses över, och den andra handlar om att man ska förbjuda tiggeri på allmän plats.

Vellinge kommun har svarat kritiskt på Länsstyrelsens beslut. Åsa Ekblad tror dock inte att sista ordet är sagt. Hon menar att Vellinge med största sannolikhet kommer att överklaga ärendet och att inget är säkert förrän efter det.

Text: David Carlsson