Skurupsposten bekräftar – det är mardrömsväxten

SKURUP. Vissa gräver djupa hål och andra anlitar proffs, men ibland hjälper inte ens det när parkslide ska bekämpas. En hybrid av denna mardrömsväxt växer vilt längs byggtomten på Östergatan – och det kände Skurupshem inte till. 

På senaste tiden har olika medier rapporterat om problemen som parkslide, eller varianten jätteslide, ställer till med. Dess existens hotar den biologiska mångfalden och den förökar sig fortare än vad trädgårdsägare och myndigheter hinner med. 

I Skurup har parkslide länge lyst med sin frånvaro. Men på bygget längs med Östergatan, där Skurupshem bygger ett nytt bostadsområde, har flera lokalbor länge misstänkt att den växer vilt.

Det går att förväxla parkslide med jätteslide, men båda är invasiva och förvildade. Hybrider mellan arterna kan även uppstå.

Sommaren 2019 gav Skurupshem kommunen i uppgift att kontrollera buskarna på byggtomten som i folkmun kallas Woodytomten.

– Vi har ett ansvar att inventera detta på alla våra fastigheter, säger Pierre Esbjörnsson, vd på Skurupshem. 

På kommunen fick serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka saken.

– Vi jämförde bladen med ett annat bestånd av parkslide som finns i utkanten av kommunen. De var inte alls lika och då drog vi slutsatsen att det inte kunde vara parkslide, säger Lennart Strand, teknik och driftansvarig på Skurups kommun. 

Ett år har nu gått sedan Skurupshem och kommunen gjorde sin bedömning. Buskaget på tomten har under året växt sig större, och inget mer har gjorts i frågan. 

Skurupsposten har låtit botaniker och biologer från Lunds universitet artbestämma beståndet utifrån bilder. Experterna är rörande överens.

– Det är jätteslide eller en hybridslide, säger Torbjörn Tyler, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet. 

– Växten på bilderna ser ut att vara jätteslide, Reynoutria sachalinensis, menar Sofie Olsson, intendent på Botaniska Trädgården i Lund.

På 1800-talet var parkslide en trädgårdsväxt från Japan som plantrades i europeiska slottsträdgårdar.

På 1800-talet var parkslide en trädgårdsväxt från Japan som plantrades i europeiska slottsträdgårdar.

När parkslide, eller jätteslide, väl etablerat sig kväver den all annan växtlighet och kan genom sitt starka rotsystem tränga igenom asfalt och byggnader. För villaägare kostar det både tid och pengar eftersom det inte finns några helt vattentäta metoder att bekämpa växten med. Vid husförsäljning kan värdet minska om den finns på tomten.

Hermann Casse jobbar på kommunens parkenhet och är väl insatt i problemet:

Det enda som hjälper är att gräva ett stort och djupt hål och bränna upp hela busken, särskilt rötterna. Man får inte kompostera avfallet.

Biologen Mikael Ståhlberg skrev i våras sin masteruppsats om parkslide och dess etablering i Skåne.

– Mindre än ett gram rotfragment kan bilda en ny planta, säger han och fortsätter:

– Parkslide kan bilda en hybrid med jätteslide. Hybriderna kan i sin tur föröka sig via frön och jag utgår från att hybrider är lika invasiva. 

Vad tror du om beståndet som växer på byggtomten i Skurup?

– Jag skulle säga att det är jätteslide, men det är möjligt att det är en hybrid, säger biologen Mikael Ståhlberg.

Parkslide har noterats i stora delar av Skåne. Källa: Naturskyddsföreningen Skåne

I nuläget är parkslide inte med på EUs lista över invasiva arter, men det finns namninsamlingar och facebookgrupper som jobbar för att få den listad. 

Nu i höst skulle Naturvårdsverket skicka ett förslag till regeringen om att förbjuda parkslide-plantering men det har förskjutits ett år framåt med anledning av coronapandemin, vilket SVT Nyheter rapporterade förra veckan.

Skurupsposten har informerat Skurupshem om experternas utlåtande gällande beståndet på tomten men har inte fått svar på vad de tänker göra. 

Text & foto: Kajsa Oscarson

FAKTA PARKSLIDE och JÄTTESLIDE

– Parkslide kan bli drygt två meter hög på en säsong. 
– Jätteslide är betydligt mer storväxt, med grövre stjälk och större blad. Jätteslide är också invasiv. 
– De sprider sig genom kraftiga jordstammar i marken, och långväga via jordmassor med rötter som transporteras. 
– De får lätt fäste och trivs där det är varmt och fuktigt, som i Skåne och på västkusten. 
– De finns i nuläget inga helt säkra metoder som fungerar för att utrota parkslide. 
– Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt någon lagstiftning har privatpersoner i nuläget ingen skyldighet att bekämpa den invasiva arten.

Källa: Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.