Förslag från SD: Inga utländska språk i svenska skolor

Den nya policyn ska enligt Sverige demokraterna, inte omfatta de som har ett officiellt minoritetsspråk som modersmål. Foto: Arkivbild

Den nya policyn ska enligt Sverige demokraterna, inte omfatta de som har ett officiellt minoritetsspråk som modersmål. Foto: Arkivbild

SKURUP. En ny policy mot utländska språk ska minska risken för utanförskap i skolor, menar Sverigedemokraterna i Skurup. Förslaget kritiseras av Skol- och utbildningsförvaltningen. 

“Svenska språket skall användas i både klassrum och på rasterna i förskola, grundskola och gymnasieskola i Skurup”,  det skriver Sverigedemokraterna i det nya förslaget till kommunfullmäktige i Skurup. 

Enligt Sverigedemokraterna ska en språkpolicy underlätta för elever att komma in i det svenska samhället och minska risken för utanförskap, mobbing och missförstånd i skolorna.

Men Skol- och utbildningsförvaltningen håller inte med. I ett svar på motionen skriver förvaltningen att man “inte tror att en sådan policy gynnar barn och elevers språkutveckling”. 

Ärendet kommer nu att behandlas i en övergripande integrationsplan som ska tar fram av kommunstyrelsen.

Text: Frida Bergkvist