Fortsatta krav på köttet i kommunen

SKURUP. Den första april börjar en ny upphandling av livsmedel att gälla i kommunen. Men redan nu kan Anna-Lena Svensson, måltidschef på Skurups kommun, säga att det färska köttet kommer att förbli svenskt.

– Vi kommer att skifta leverantör men det kommer fortfarande att vara en leverantör från Skåne, säger Anna-Lena Svensson.

I Sverige är det inte tillåtet att ställa krav på varors ursprung i offentliga upphandlingar. Istället fortsätter Skurups kommun att ställa krav på att det kött som köps in skall vara producerat under samma djurskydd som svensk djurskyddslag.

Svenskt Kött publicerade nyligen statistik om svenskars attityd kring det kött som serveras av kommuner och landsting. Där säger 90 procent av de 1100 tillfrågade att det är viktigt att köttet är svenskt.

Anna-Lena Svensson säger att det är något som är viktigt även för Skurups kommun.

– Vi försöker få så mycket svenskt och närproducerat som möjligt, säger hon.

Text: Ebba Bergström
Bild: Ella Sjödin