Fyra glas åt gången – då ska du erbjudas stöd

Foto: Alfred Heinmetz

SKURUP. Nu ska fler kunna erbjudas stöd för riskbruk. Socialstyrelsen har presenterat nya rekommendationer för alkoholkonsumtion och sänkt gränserna för vad som anses skadligt. Vi har pratat med olika aktörer i kommunen för att undersöka hur de ser på saken. 

Nu räknas fyra öl på en kväll som riskbruk, meddelar Socialstyrelsen. Den 12:e september ändrade myndigheten rekommendationerna för alkoholkonsumtion. Gränsen för hur mycket män rekommenderas dricka sänks och alla med riskbruk ska erbjudas stöd av sjukvården. Trots den sänkta gränsen är inte Skurups krögare oroliga. 

Ibrahim Kilic, ägare av Restaurang Efes, tror inte att de nya råden kommer att påverka försäljningen. Han tycker inte heller att han som krögare har ansvar att hålla kundernas konsumtion under den rekommenderade gränsen. 

– Om folk vill dricka så dricker de, säger han. 

Restaurang Saras ägare Qasim Abdullrahman instämmer. Han tror inte att de nya råden kommer påverka verksamheten. Kollega Servet Tan tillägger:

– Man vet aldrig. Men jag tycker att de (red.anm. Socialstyrelsen) borde lägga tid på att hjälpa människor med alkoholproblem istället.

De som har ansvar för att hjälpa människor med just alkoholproblem ser positivt på de nya rekommendationerna.  

– Det är jättebra att de som är i behov av stöd ska kunna få det, säger Elisabet Larsson, behandlare hos öppenvården i Skurups kommun. 

Öppenvården arbetar preventivt och erbjuder stöd till dem som har utvecklat ett beroende. De tillhandahåller både enskilda samtal och gruppsamtal. 

Hur ska ni se till att de som har rätt till stöd får det?

– Vi får insatserna till oss, vi arbetar med människor som redan är utredda av myndigheter och som har dokumenterade missbruksproblem. De personer som själva vill söka stöd eller vård för missbruk hänvisas att söka sig till vårdcentralen, säger Elisabet Larsson. 

Fakta: Socialstyrelsens nya rekommendationer

Socialstyrelsen har två definitioner på riskbruk av alkohol, intensivkonsumtion, samt genomsnittlig hög konsumtion.

Högintensiv konsumtion innebär ett alkoholintag av fyra standardenheter eller fler vid samma tillfälle medan en hög genomsnittlig konsumtion innebär ett intag av tio enheter eller fler under en vecka.

Rekommendationer gäller för både kvinnor och män. Personer som har ett riskbruk ska erbjudas stöd. 

En standardenhet motsvarar:

  • 4 cl starksprit
  • 33 cl starköl
  • 50 cl folköl
  • 12-15 cl vin

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer om Skurupsbornas syn på alkoholrekommendationerna

Text: Alfred Heinmetz och Tove Stenström