Rullande ungdomsmottagning löser inte långa väntetider

gunnartest-kopiaSKURUP. Väntetiderna på ungdomsmottagningen i Skurup är för långa, enligt många unga. Mottagningen är mobil, vilket ska öka tillgängligheten, men resurserna är inte nog för att förlänga öppettiderna.

Ungdomsmottagningen är uppbyggd i en lastbil där tre ungdomar sitter och väntar på sin tur. Trots de begränsade öppettiderna framgår att det finns förtroende för ungdomsmottagningen bland Skurups ungdomar.

-Ibland får du vänta i flera veckor för att få en tid men det är bättre än inget, säger Anna.

En tillfällig lokal fanns innan den mobila mottagningen och under en period saknades det helt. Alternativet var att åka till Malmö eller Ystad på eget initiativ. Det finns en önskan bland ungdomarna att en fast mottagning upprättas i en lokal byggnad.

-Jag hoppas att de bygger upp en riktig lokal i framtiden men Skurup kanske inte har råd med det.

Själva mottagningen är en lastbil som rör sig mellan fyra orter: Höganäs, Skurup, Svedala och Sjöbo. Varje tisdag kan behövande besöka ungdomsmottagningen i Skurup.

Skurup har tillsammans med flera kommuner en mobil ungdomsmottagning, ett projekt som Region Skåne startade 2014 för att nå ut till fler. En testperiod gjordes under 2015 och nu förväntas projektet bli permanent. Däremot har det förts diskussioner om att införa fler mobila mottagningar för att öka tillgängligheten.

Trots väntetiderna känner sig ungdomarna väl bemötta. Det är något som Gunnar Bange, sjuksköterska på den mobila mottagningen, också håller med om. Han upplever att ungdomarna generellt är väldigt öppna.

De anställda på mottagningen arbetar med sexuell och psykisk hälsa för att möta alla sorters behov. Förebyggande arbete varvas med klassbesök och studiebesök för att nå ut till alla. Enligt arbetsplanen ska fem procent läggas på utåtriktat arbete.

Fördelningen mellan könen har varit ojämn, då färre killar kommer till mottagningen. Det utåtriktade arbetet har visat tillfälliga positiva effekter.

Lastbilen fortsätter framåt, och i det stora hela har det nått ut till fler ungdomar. Projektet förväntas bli långsiktigt och det ligger som ansvar hos politikerna att besluta om någon förändring kommer ske.

-Ja, det handlar ju även om resurser. Vi jobbar såhär i fyra kommuner nu och skulle vi serva alla kommunerna fem dagar i veckan hade det krävts enorma resurser. Det har antagligen skett en avvägning i antalet individer i målgruppen och därmed landat i det här. Oavsett så kanske det är bättre nu än förr då man fick åka till Ystad eller Malmö, säger Gunnar Bange.

Text: Maja Persson, Farida Ahmadi Högfeldt
Foto: Farida Ahmadi Högfeldt

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.

FAKTA:
Den mobila ungdomsmottagningen i Region Skåne är den första i Sverige. Själva konceptet bygger på de blodbussar som finns i olika delar av Sverige. Projektet med en mobil ungdomsmottagning har sitt ursprung från ungdomsrådet i Sjöbo, som lyfte frågan till politikerna.