CP-barnet i fokus på Skurups församlingshem

puff-lena

SKURUP. Kampen. Sorgen. Glädjen. Lena Helgesson besöker i kväll Skurups församlingshem för att tala kring funktionsnedsättning och hur det är att vara mamma till en pojke med CP.

imageLena Helgesson släppte i slutet av september boken CP-barnet: Kampen. Sorgen. Glädjen. Där berättar hon om kampen och lyckan med att vara förälder till ett barn med stora behov.

I boken kan man läsa om Lena Helgessons förfäran kring att se sin son i kuvös, medicinering och vändpunkten som fick henne att acceptera sin sons funktionsnedsättning.

I kväll 19.00 besöker Lena Helgesson Skurups församlingshem för att prata om sin bok samt svara på frågor kring funktionshinder och att vara anhörig till en funktionshindrad.

All vinst i följd av boken går till Erikshjälpens arbete för funktionsnedsatta barn och ungdomar i världen. Detta är något Lena Helgesson håller varmt om hjärtat i hopp att hjälpa fler som sin son, fler som är i behov av hjälp och acceptans vilket hon berättat i tidigare intervjuer.

Fakta:
CP är en förkortning av cerebral pares vilket är störningar av muskelkontrollen som uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad. Detta är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar.

Text: Carolina Mårtensson
Bild: Jonatan Sverker / Dagen.se