Förvirring efter Fas 3

SKURUP. Den första februari påbörjades avvecklingen av Fas 3. Arbetsmarknadsenheten i  kommunen har sen årsskiftet halverat budgeten och är oförberedda på vad som väntar långtidsarbetslösa i Skurup.

Den första januari blev arbetsmarknadsenheten i Skurups kommun information- kommunikation- näringsliv- turism- arbetsmarknadsenheten. Nedskärningar och en halverad budget har gjort att Skurup ligger efter med att införa extratjänster för långtidsarbetslösa.

Pierre Esbjörnsson (S), kommunstyrelsens ordförande, medger att omorganiseringen gjort att kommunen har halkat efter men riktar också kritik mot arbetsförmedlingens bristande information.

Text: Dahlia Naji
Foto och redigering: Lisa Horn och Dahlia Naji