Här är ambulansen för akut psykisk ohälsa

Sandra Önnheim är projektledare för Prehospital Akut Psykiatri, Psykiatriambulansen i bakgrunden. Foto: Region Skåne

Sandra Önnheim är projektledare för Prehospital Akut Psykiatri vars projekt snart ska utredas. Foto: Region Skåne

SKURUP. Under ett drygt år har Psykiatriambulansen tagit hand om akuta fall av psykisk ohälsa i delar av sydvästra Skåne. I snitt har åttio patienter i månaden tagits emot och känslan är att projektet gör skillnad.

Psykiatriambulansen, eller Prehospital Akut Psykiatri (PAP) som det egentligen heter, startade för ett år sedan med syftet att förbättra vården av patienter med akuta psykiska problem. Projektet kommer att fortsätta i två år till men hittills tycker Sanda Önnheim, projektledare för PAP, att det fungerat bra:

– Vi tar emot ungefär 80 patienter varje månad. Nu när det har gått ett år så ska vi ha en halvtidsutvärdering och då kan man säga mer hur det har gått. Känslan är dock att det går bra. Medarbetarna trivs och patienterna är nöjda.

PAP är i praktiken en ambulans med den mentala hälsan i fokus. Istället för en bår erbjuds samtal i stolar inuti fordonet, ambulanssjuksköterskan får också följe av specialistsjuksköterska från psykiatrin.

– Vi tar alla typer av larm där SOS bedömt att patienten behöver en ambulans och att det rör sig om akut psykisk ohälsa, berättar Sandra Önnheim och fortsätter:

– Det kan handla om olika typer av ärenden, men bland annat akuta psykoser, ångestsymptom eller självmordstendenser.

När en patient eller anhörig tar kontakt med SOS så görs en bedömning. Handlar ärendet om psykisk ohälsa så larmas psykiatriambulansen ut till patienten, i de fall där den är upptagen så skickas en vanlig ambulans. I ungefär en fjärdedel av fallen så kan personen hjälpas direkt på plats, förklarar Sandra Önnheim:

– Många gånger kan man hjälpa patienten genom ett samtal, eller att man gör upp en plan över att söka sin ordinarie behandlare. I andra fall kan man hänvisa patienten till en annan vårdnivå som inte är akutmottagningen.

Sedan projektets start så har ambulansen rullat mellan Malmö, Svedala, Skurup, Vellinge och Trelleborg. Från och med den 1 november kommer den också att finnas tillgänglig i Lund, Staffanstorp, Lomma och Burlöv.

Av alla områden är det i Malmö man åker ut på flest uppdrag, då det är den stad med störst befolkningsmängd förklarar Sandra Önnheim. I Skurup har antalet patienter varit lågt.
Text: Pontus Jensen Karlsson
Bild: Pressbild från Region Skåne