I Skurup finns rum för idrott

insidabandy

SKURUP. Riksidrottsförbundet nya undersökning visar att hälften av alla Sveriges kommuner har brist på idrottsytor.

Flera kommuner tvingas tacka nej till barn och ungdomar som vill idrotta på grund av att det inte finns tillräckligt med idrottsytor. Martin Kalén, fritidsstrateg i Skurups kommun, hävdar dock att tillgången till idrottsanläggningar i kommunen är mycket god, men vad som saknas är en ridanläggning.

– Det finns bra förutsättningar för idrottsföreningar i Skurup att utöva sin sport, säger Martin Kalén.

Skurups kommun stöttar föreningar med aktivitetsstöd, utvecklingsstöd och lokalbidrag. Hösten 2016 invigdes en ny idrottshall i Rydsgård.

-Det finns ingen utvecklingsplan för idrottsanläggningar, men det finns en fritidsplan där idrott ingår, säger Martin Kalén.

Trots att förutsättningarna anses vara bra, så finns det brister. På frågan om det finns tillräckligt med idrottsytor, nämner Skurupsborna flera typer av idrottsanläggningar som kommunen borde ha. Ridanläggning, badhus och ishall är några förslag.

Marie-Louise Nilsson är ordförande i Trunnerups Ryttarförening, som tillhör Skurups kommun. Klubben har ingen egen anläggning, utan får hyra in sig på andra anläggningar för att anordna sina aktiviteter. En annan ridklubb i Skurupstrakten som står utan egen anläggning är Romeleåsens Ryttarförening.

– Det har funnits önskemål om ridanläggning i ett antal år, och det vi har tillgång till idag är en uteridbana med väldigt dåligt underlag. Vi har haft en del olyckor, och det är farligt för hästarna att arbeta där. När vi inte kan använda banorna menar kommunen att det inte finns intresse nog, säger Marie-Louise Nilsson.

Av de Skurupsbor som delat sin åsikt i frågan om det finns tillräckligt med idrottsytor, är de som spelar fotboll mest nöjda. Mattias Svensson är med i Rydsgårds AIF, och tycker att kommunen har gjort ett fantastiskt jobb de senaste åren.

– De har gjort det möjligt för vår förening att utvecklas på bästa sätt. Två gräsplaner, en konstgräsplan och en inomhushall, säger Mattias Svensson

I dagsläget finns det inga planer eller beslut om att bygga ridanläggning, sim- eller ishall.

– Det är en dyr investering och det är politiken som styr det, säger Martin Kahlén.

Text: Martina Stanley
Foto: Arkiv