Invånarna: Kommunen försummar gamla och unga

SKURUP. Mer satsningar på vård och äldreomsorg samt fler aktiviteter för unga i kommunen. Det är vad Skurups invånare vill att kommunen prioriterar.

Gamla och unga glöms bort och kommer i kläm. Så lät det i alla fall när Skurupsposten frågade invånarna om vad de anser vara kommunens viktigaste frågor.

Dimman ligger tjock över Skurup och höstens snabba intågande gör att invånarna främst håller sig inomhus. Många vill svara på frågan, men de har svårt att komma på något att säga med en gång. Vid närmre eftertanke dyker vård, äldreomsorg samt aktiviteter för ungdomar upp- i nästan alla svar.

– Gör mer för ungdomar. Det behövs en fritidsgård, de står ju bara där uppe och hänger annars, säger en man i trettioårsåldern och nickar ut mot parkeringen på andra sidan glasfönstret. Han och hans två kollegor håller precis på att avsluta sin lunch inne på Preem. Den ena kollegan fyller i att något med bilsport vore bra för unga här att sysselsätta sig med.

Inne på Systembolaget håller en man på att betala men annars är det tomt på kunder. Kvinnan i kassan fortsätter på samma spår som arbetarna inne på bensinmacken. Hon har själv en fjortonåring och märker att det inte finns någonstans för dem i hans ålder att ta vägen.
– Gummifabriken är inte tillräcklig. Det behövs mer, men det saknas väl pengar, säger hon.

Äldrevården är den fråga som kommer upp mest. En man berättar om sina dåliga upplevelser i samband med sin mammas bortgång. Att det saknas resurser vilket leder till ovärdigt bemötande för att spara pengar. Han säger också att det var bättre innan, för då fungerade det, men att det inte gör det nu.

vardenn
Majoriteten av de tillfrågade ville att vården skulle röra sig i en annan riktning i kommunen.

En kvinna oroar sig för tillgängligheten i kommunen. Många trottoarer är för höga, vilket gör det svårt för äldre som har svårt att gå att kunna ta sig runt när de är ute.

Kassörskan på Systembolaget tycker att kollektivtrafiken borde prioriteras. Kollektivtrafiken, vården, äldreomsorgen, skolan och ungdomarna.
– Men tas det från något från det ena, blir det inget till det andra, säger hon.

Fakta:
8 personer intervjuades i centrala Skurup. Av dessa var 5 kvinnor och 3 män. Frågan som ställdes var ”Vilken fråga tycker du är viktigast i Skurup?”.

Text: Kajsa Jasslin, Sandra Jakobsson
Bild: Sandra Jakobsson