God beredskap i Skurup för ensamkommande flyktingbarn

puff-gunga

SKURUP. Enhetschefen för barn och unga i Skurup tror på kommunens nuvarande förmåga att hantera kriser med ensamkommande flyktingbarn. Men pressen från hösten 2015 får inte upprepas.

Eva Svanström, enhetschef för enheten för barn och unga i Skurup säger att kommunen lärde sig mycket av flyktingkrisen under hösten 2015. Varken kommunen eller någon annan kunde enligt henne föreställa sig problemen som blev då, med till exempel 80 ensamkommande flyktingbarn till Skurup mot Migrationsverkets prognos på 14.

– Migrationsverkets prognoser var inte bra. Men med facit i hand: var vi tillräckligt beredda? Nu har vi bemannat upp med handläggare, det är inget problem i dag, säger Eva Svanström.

Men om något som hösten 2015 skulle upprepas behövs mer resurser. Eva Svanström säger att det i dag finns tillräckliga resurser för de pågående ärendena men blir det som det var då finns inte utrymmet fullt ut.

– Vi har utrymme för toppar och dalar men inte för bergstoppar som det var då. Det var svårt att finna placering för ensamkommande flyktingbarn hösten 2015. Att på en ögonblicksbild matcha barnet med ett familjehem. Många barn har behövt omplaceras, säger Eva Svanström.

Rikard Pettersson, förvaltningschef inom Individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun säger att det kom så många ensamkommande flyktingbarn 2015 att socialtjänstens handläggare rent tidsmässigt inte kunde följa vad lagen krävde. De gjorde inte ordentliga utredningar och i vissa fall placerades barn i familjehem redan innan familjehemmet hade börjat utredas.

– Barn hamnade hos individer med dåligt barnperspektiv, som tråkiga attityder mot barnen, konstiga utetider och ingen veckopeng, säger Rikard Pettersson.

Detta hade enligt Rikard Pettersson inte inträffat om handläggarna fått tillräckligt med tid på sig att utreda familjehemmen ordentligt.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutade i början av 2016 ärendet med Skurups kommun sedan kommunen lex Sarah-anmält sig själv. Kommunen markerade med anmälan att den inte kunde hantera den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn under hösten 2015.

IVO konstaterade i sitt beslut att de förutsätter att kommunen kommer att vidta nödvändiga åtgärder och de fortsätter att rapportera till regeringen om hur Skurup och andra kommuner hanterar situationen med de ensamkommande flyktingbarnen.

Fakta
Lex Sarah innebär att den som
uppmärksammar eller får kännedom
om ett allvarligt missförhållande
i omsorgerna om någon enskild genast
ska anmäla detta till socialnämnden.

 

Text: Per Lindahl och Carolina Mårtensson
Foto: Carolina Mårtensson