Skurup kraftsamlar kring klimatet

Elin Hörberg uppmanar alla i Skurup att delta i klimatmarschen med Skurups folkhögskola på fredag klockan 13.00

Elin Hörberg uppmanar alla i Skurup att delta i klimatmarschen med Skurups folkhögskola på fredag klockan 13.

SKURUP. I samband med FN:s klimattoppmöte 21-23 september uppmanar klimatrörelsen till en vecka av strejk och aktioner världen över. Även i Skurup finns en vilja att höras hela vägen till New York.

I augusti 2018 satte sig en envis tonåring framför riksdagshuset med ett mål i sikte – att få makthavare att agera för klimatet. Detta har utvecklats till rörelsen Fridays For Future som nu står bakom klimatveckan Global Week For Future där människor höjer rösten för miljön världen över, det även i Skurup.

Kommunikatör och eventkoordinator Elin Hörberg vid Skurups folkhögskola arrangerar Klimatmarsch med Skurups folkhögskola – FridaysForFuture, vilket är en del av mobiliseringen.

– Poängen är att politiker och makthavare ska göra något åt de här fem målen, eller kraven, som Fridays For Future har tagit fram, säger Elin Hörberg.

Anledningen till en global klimatvecka just nu är det klimattoppmöte FN höll i New York, där den envisa tonåringen Greta Thunberg även deltagit.

Skurups kommun anordnar årligen en hållbarhetsvecka och denna ägde rum förra veckan. Då anordnades bland annat en klädbytardag dit cirka 30 personer kom och en skräpplockardag där 81 kilo skräp samlades in vid kusten.

– I egenskap av klimat- och energirådgivare var även jag ute på ICA och pratade om till exempel energispartips i vardagen, säger Sara Sjöberg.

Sara Sjöbergs och kommunens förhoppning är att inspirera kommuninvånarna till smarta energi- och klimatval.

FN:s generalsekreterare António Guterres gjorde häromdagen ett uttalande till The Guardian om att han för första gången på länge känner hopp och tror på en vändpunkt i kampen för klimatet. En stor orsak till detta menar han är de ungas växande engagemang.

På Skurups folkhögskola har linjeledarna på Elins förfrågan gjort en lucka i schemat så att både personal och deltagare ska kunna medverka.

Manifestationen som sker genom en gemensam vandring från folkhögskolan till kommunhuset med start klockan 13 är dock inte bara en sak för skolan. För att något ska ske behöver alla vara med och vem som helst är välkommen, säger Elin Hörberg.

Elin Hörberg har kontaktat kommunen och pressen och hon söker de som vill ställa upp och hålla ett tal eller tagga igång demonstrationståget.

– Megafonen är up for grabs, säger hon.

På frågan om hon som eventkoordinator planerar någon uppföljning på aktionen efter klimatveckans slut svarar hon att hon försöker integrera ett miljö- och jämställdhetsperspektiv i alla de event hon gör. Hennes förhoppning är att i alla event uppmana till engagemang.

– Anledningen till att vi gör detta nu är att det är kris. Om vi inte gör det nu – när ska vi då göra det? Och om inte vi gör det – vem ska då göra det? Man kan inte sitta och vänta på att någon annan ska göra det, säger Elin Hörberg.

Text och bild: Maja Winberg

Fakta: Friday For Futures fem krav
  1. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
  2. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla
  3. Följa Parisavtalet och bevisa det.
  4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.
  5. Utlys klimatnödläge och agera nu.