Respekt och persikokramar – Nattvandrarna föreläser

SKURUP. Nattvandrarna i Skurup arrangerar två föreläsningar idag. För ungdomarna handlar det om aktiviteter på dagen, och på kvällen är det vårdnadshavarna som bjuds in.

Ordet respekt står i fokus när alla klasser från årskurs 7-9 på Prästamosseskolan ska på föreläsning.

Runt 500 elever kommer att få höra Janne Lundholm, en av grundarna av stiftelsen Nattvandrarna.nu. Han kommer att prata om vad ordet respekt betyder, och vad ungdomarna tror och vill att det ska betyda.

Janne Lundholms uppgift är att försöka förklara vad respekt egentligen är. Dessutom kommer ungdomarna få uppgifter på temat respekt, som de ska arbeta med efter föreläsningarna.

Betina Thomsen, ledare på Nattvandrarna i Skurup, tycker att ordets betydelse har förändrats hos unga.

Betina Thomsen trivs som nattvandrare och ungdomar hälsar alltid på henne på stan. FOTO: Erik Adell

Betina Thomsen trivs som nattvandrare och ungdomar hälsar alltid på henne på stan.

– Tonåringar idag tror mycket att respekt ligger i att folk är rädda för en, säger hon.

På kvällen, klockan 18, kan vårdnadshavarna lyssna på Janne Lundholm. Då byter temat skepnad och föreläsningen går under namnet ’Att krama en persika’.

– En persika är ömtålig och ska symbolisera barnen. Man ska krama dem försiktigt, säger Betina Thomsen.

De diskussioner som ungdomarna har under dagen kommer Janne att lyfta med vårdnadshavarna.

– Så att föräldrarna förstår vad deras ungdomar tänker och tycker, säger Betina.

Betina Thomsen tror att mediarapportering om ungdomar och våld skapar oro hos föräldrar, och att föreläsningarna kan leda till en känsla av mer trygghet.

– Detta gör vi enbart för att ungdomarna och föräldrarna ska få bättre förståelse för varandra. De ska kunna hitta vägar att möta varandra, säger hon.

Text: Erik Adell
Foto: Erik Adell