Blandade känslor för bygget av ny stadsdel

SKURUP. I dag har villorna i utkanten av centrala Skurup en stor åker som utsikt. Men utsikten ska förändras och inom några år ska 300 nya hus byggas vilket skapar blandade känslor för boende på Västra Gränsgatan. 

LÄS ÄVEN: Snart går startskottet för Skurups nya stadsdel

– Jag tror att jag pratar för de flesta här på gatan att baksidan fördärvas och vår utsikt och frihet försvinner, säger Paul Hansson, som bor på Västra Gränsgatan.

bildvästeräng

På baksidan av Paul Hanssons tomt syns den åker som ska bli Västeräng.

I flera år har planerna på att bygga det nya området ’Västeräng’ funnits. Till en början var det mest negativa känslor kring bygget för de som bor i närheten.

– När det meddelades att det skulle byggas en gata med 27 villor precis här bredvid oss tyckte vi att det var väldigt onödigt. Det måste finnas någon annan plats i Skurup där man kan trycka in hus, säger Paul Hansson.

När det senare kom fram att området med 27 villor utökats och skulle bli upp emot 300 nybyggnationer samt skolor och grönområden förändrades attityden menar Paul Hansson.

– Vi ville ha ställen för våra barn att vara på. Det kändes mer rimligt att de skulle bygga här när det kom fram att de ändå skulle satsa på området.

Kommunen har gett möjligheten för de boende i området att komma med sina åsikter om nybygget och tagit till sig av åsikterna. Till en början ville de lägga om Västra Gränsgatan, som nu är en återvändsgata, till att vara kopplat till nybygget på Västeräng, men där sa de boende nej.

– De ville göra det för att sopbilarna skulle kunna åka runt lättare och slippa att vända på gatan. Men det hade gjort att vår gata hade blivit en genomfart för fler bilar och det hade i sin tur lett till att hastigheten på gatan hade ökat, säger Paul Hansson.

En annan granne på gatan, som väljer att vara anonym, berättar att de har varit på möten med kommunen och varit medvetna om planerna sedan länge tillbaka. På sistone menar dock Paul Hansson att informationen från kommunen varit knapp.

– Vi har vänner som står i kö för att få en tomt på den nya gatan och det har varit via dem som vi fått mer löpande information om planerna för bygget, säger Paul Hansson.

Tanken på att flytta på grund av det här har funnits för Paul Hansson och hans familj. Men han menar att de nu har förlikat sig med tanken om bygget.

bild2västeräng

”Vi har till och med slutat klippa häcken så att den kan växa sig högre”, säger Paul Hansson.

Fakta om bygget av Västeräng:

Området Västeräng är uppdelat i olika etapper. Etapp 1, som ligger precis jämte Västra Gränsgatan, ska enligt Julia Andersson Thysell, planarkitekt på kommunen, förhoppningsvis stå klart år 2021.

Det rödmarkerade området är "Etapp 1" av Västeräng. Till höger syns Västra Gränsgatan, där Paul Hansson och hans familj bor.

Det rödmarkerade området är ”Etapp 1” av Västeräng. Till höger syns Västra Gränsgatan, där Paul Hansson och hans familj bor.

Text & foto: Niklas Runsten