Mötesplatsen för äldre åter öppen efter fem år

 

Full rulle på mötesplatsen för äldre.

Mötesplats för äldre äger rum var tredje år. Men på grund av pandemin så kunde man inte genomföra evenemanget för två år sedan. Återkomsten förra veckan var lyckad.

I över två decennier så har Mötesplatsen för äldre i Skurups kommun varit en naturlig träff för pensionärer i kommunen. När det var pandemi var det jobbigt för många av invånarna att förlika sig med tanken över att det inte skulle bli av. En besökare som vill hålla sig anonym satt i rökhuset utanför lokalen med solen i ögonen och ett leende på läpparna.

– Det har varit tufft under pandemin att inte få komma ut och träffa människor. Det sällskapliga är så viktigt för mitt välmående, jag har skippat många läkarbesök på grund av det sociala.

Det är ett hundratal personer i den lilla lokalen. Mumlet hörs över hela rummet. Det är livliga konversationer mellan besökarna och utställarna. Evenemanget Mötesplats för äldre är ett sätt för Skurups Kommun att berätta för kommuninvånarna vilka tjänster de har att erbjuda till äldre. Kommunen bjuder även in privata företagare och annonserar att vem som helst får ställa ut om de har intresse. Bland de som ställer ut finns bland annat trygghetsvärdar i Skurups kommun.

En av utställarna är Jolanta Wajnberg från Svenska kommunalpensionärernas förbund. På hennes bord finns diverse tilltugg och broschyrer. Hon berättar att SKPF är ett pensionärsförbund som är öppet för alla oavsett yrkesbakgrund och arbetar för bättre villkor för pensionärer. Jolanta Wajnberg visar upp bilder på en skogstur, vilket bara är en av alla aktiviteter som de brukar genomföra.

– Det främjar gemenskapen oerhört när vi gör aktiviteter.

Jolanta och Elsa är en av dem som ställt ut på mötesplatsen.

Jolanta och Elsa är en av dem som ställt ut på mötesplatsen.

Anna Palmgren som är förvaltningschef för Skurups kommun berättar att det finns en arbetsgrupp tillsammans med pensionärsföreningarna där de pratar om vilka utställare som kan passa för de äldre i kommunen.

Det primära syftet är en uppsökande verksamhet där pensionärer känner sig informerade och väl upplysta med vad kommunen har att erbjuda.

Anna Palmgren (till höger) tillsammans med Regina Silvander (till vänster).

Anna Palmgren (till höger) tillsammans med Regina Silvander (till vänster).

Det är väldigt varierat bland alla utställare. Arrangörerna har försökt att samla verksamheter från kommunen som riktar sig mot alla äldre.

– Ja vi känner att det är en bra känsla i rummet här och ett bra sorl. Det är livliga diskussioner vilket alltid är kul.

Text: Kevin Kyeswa Foto: Oliver Kertes