Separerade ska lära sig att prata

Victoria Jonsson startar tillsammans med sin kollega Anna Johansson samtalsgrupper för separerade föräldrar

Victoria Jonsson startar tillsammans med sin kollega Anna Johansson samtalsgrupper för separerade föräldrar

SKURUP. Inga separationer med barn inblandade är lyckade, men det finns sätt att lyckas med en separationDet kommer dock inte av sig själv. 
– Att föräldrar tar sitt vuxenansvar och försöker skapa en fungerande kommunikation är grundläggande säger Victoria Jonsson. 

Var fjärde barn i Sverige växer enligt Socialstyrelsen upp med separerade föräldrar. De flesta har någon form av växelvis boende. Andelen vårdnadstvister som avgörs i domstol har minskat markant de senaste fem åren, medan andra hjälpinsatser som till exempel samarbetssamtal är oförändrade.

Vad är viktigt att tänka på för att på bästa sätt hjälpa ett barn vid föräldrarnas separation?
– Det ungar mår absolut sämst av, är föräldrar som är i konflikt med varandra säger Victoria Jonsson. 

Att kommuner erbjuder frivilliga samtalsgrupper och utbildningar för föräldrar som vill få samarbetet att fungera bättre blir allt vanligare. I nästa vecka sätter den första BiFF gruppen igång i Skurup.  

BiFF – Barn i Föräldrars Fokus är ett material som tagits fram av Rädda Barnen och används i många kommuner i Sverige. Upplägget kan se olika ut men syftet är detsamma: att synliggöra barnens behov och hjälpa föräldrarna att tänka sig in i ”vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn” 

Vid tre tillfällen träffas gruppen som består av föräldrar som separerat men i övrigt har deltagarna olika erfarenheter och är i olika faser av sin separation. För några ligger separationen längre tillbaks, för andra händer den precis nu. I Skurup har man valt att ha blandade grupper.  

– Ja, vi har valt att ha en grupp med både män och kvinnor säger Victoria Jonsson. Vi hoppas att det minskar risken för att fastna i generaliseringar om att män gör si och kvinnor gör så.   

 

Fakta: Victoria Jonssons bästa tips

– Kommunicera
Hitta ett sätt. Samma sätt fungerar inte för alla, men det finns alltid ett sätt. Dock är det aldrig ett bar sätt att kommunicera via barnet ”hälsa pappa att…”
– Sätt vuxenkänslor/ vuxenbehov åt sidan och sätt barnet första rummet
Barnet är en del av båda föräldrarna. Pratar ena föräldern illa om den andre föräldern pratar den också illa om barnet.  Lägg inte över ansvaret på den andra föräldern. Man kan inte ändra på någon annan, bara sig själv.  
– Avlasta barnen från ansvar. Oavsett ålder
Många barn upplever just själva flyttandet/packandet jobbigt. Underlätta det. Hjälp till! Bär, skjutsa, påminn! 

Text och bild: Eva Sonesson