Nya regeln: Snart kostar ett besök till soptippen

Sopsorteringskärl

SKURUP. En ny regel ska stoppa företag från att återvinna på privatpersoners bekostnad. Men det nya systemet kan också göra att du behöver betala för att återvinna i Skurup.

I februari 2023 kommer antalet gratis besök på Sysavs återvinningscentral i Skurup att begränsas till 26 per år. För att genomdriva regelverket kommer en ny terminal att avläsa körkort eller kundkort och logga antalet besök varje person gjort det året.

Ett mer rättvist system

Privatpersoner betalar för sina besök till återvinningscentralen genom avfallstaxan. Företag ska egentligen betala per besök till återvinningscentralen men undviker ofta det genom att föraren visar upp sin personliga legitimation. Något som Sysav tycker är orättvist.

“Därmed är det hushållen som betalar för företagens avfall, och det vill sysav ändra på”, skriver Sysav på kommunens hemsida.

Inga begränsningar för normal användning

Enligt statistik som Sysav samlat in besöker en privatperson deras återvinningscentraler i snitt 7,5 gånger per år. Därför hoppas företaget att en begränsning på 26 besök inte ska utgöra någon inskränkning på normalt beteende.

Efter 26 besök ska det kosta 325 kr i inträde för att komma in på återvinningscentralen.

Men mamma då?

Sysav förklarar att du fortfarande kommer kunna kunna köra avfall åt din gamla mamma. Det enda som krävs är att hon följer med i bilen och har med sitt körkort eller kundkort för infarten. 

Text: Oscar Lundberg