Skurups yngsta kommunpolitiker möts över blocken

SKURUP. Som de enda ledamöterna under 30 år sticker My Ylinen och Sandra Söderqvist ut i det nya kommunfullmäktige, där medelåldern är 54 år. Skurupsposten för dem samman för att prata om deras politiska resor, hjärtefrågor och hur det är att vara yngst i politiken. 

My Ylinen, 24 (S) och Sandra Söderqvist, 19 (SD)

My Ylinen, 24 (S) och Sandra Söderqvist, 19 (SD) är Skurups yngsta kommunpolitiker.

När jag möter Sandra Söderqvist och My Ylinen är det första gången de träffas. 

– Jag har sett hennes namn på valsedlarna och så, säger My Ylinen.

– Ja, vi vet vilka varandra är men vi har inte setts förut. Första kommunfullmäktige är på tisdag, säger Sandra Söderqvist.

Stämningen är lite stel till en början när ledamöterna presenterar sig inför varandra. Att bekanta sig med nya människor verkar medföra samma utmaningar för en politiker som för gemene man.

24-åriga My Ylinen är född och uppvuxen i Skurup och läser tredje året på gymnasielärarutbildningen i Malmö. Hennes politiska resa började i samband med valet 2018. Då valdes hon in som ledamot i skol- och utbildningsberedningen i Skurup. Politiken har dock legat nära till hands under hela uppväxten. 

– Socialdemokraterna har alltid varit en självklarhet. Jag är uppvuxen med en mormor som är väldigt mycket sosse. Det är det parti som står mig närmast och som har den politik som jag tror på, säger My Ylinen. 

19-åriga Sandra Söderqvist är också student. Hon har nyligen börjat på juristprogrammet i Lund. Hon kommer från Malmö men flyttade till Skurup med familjen när hon var tolv. 

Ungefär samtidigt väcktes hennes intresse för politik, men precis som för My så började inte engagemanget förrän under förra valet. Efter att ha sett Jimmie Åkesson hålla tal i Ystad kände hon att hon ville börja göra något.

– Jag gick med i Ungsvenskarna och började engagera mig där och sedan gick jag på ett årsmöte med Sverigedemokraterna i Skurup. De tog emot mig jätteväl, så sedan dess har jag varit här, säger Sandra Söderqvist. 

Nu har både Sandra Söderqvist och My Ylinen fyra år som kommunpolitiker framför sig – fast i varsitt block. Efter att ha innehaft makten den senaste mandatperioden ska My Ylinen och hennes partikamrater nu inta oppositionsställning. 

– Att vara i opposition är såklart inte det vi hade hoppats på. Vi driver politik för att kunna göra skillnad och den största skillnaden gör man ju när man styr, så är det, säger My Ylinen.

My Ylinen, 24, inspirerades av sin mormor till att engagera sig politiskt. Sedan 2018 är hon aktiv i Socialdemokraterna i Skurup.

My Ylinen, 24, inspirerades av sin mormor till att engagera sig politiskt. Sedan 2018 är hon aktiv i Socialdemokraterna i Skurup.

På andra sidan politiken ska Sandra Söderqvist tillsammans med sina partikamrater samt Kristdemokraterna och Moderaterna styra kommunen de kommande åren. Att axla makten kan bli en utmaning, men hon ser positivt på det:

– Det känns bra. Jag har partikamrater som stöttar mig och varandra, vi har en jättebra gemenskap. Vi är många som kan dela på pressen att styra.

Med bakgrund som ledamot och senare ordförande i skol- och utbildningsberedningen är det fortsatt skolfrågor som ligger närmast hjärtat för My Ylinen. Dessa frågor hanteras numera av medborgarberedningen, där hon är nominerad som gruppledare för Socialdemokraterna.

– Jag ska ju bli lärare själv och min drivkraft i skolfrågan är att det ska vara bra kvalitet i skolorna, att alla barn ska ha samma möjlighet att nå sina mål, och framförallt att alla elever i Skurups kommun ska må bra under sin skolgång. Skola och psykiskt välmående är jätteviktiga frågor för mig, säger My Ylinen.

– Jag håller med om det My sade om psykisk hälsa, och jag tycker även det är viktigt med ordning och reda, bra studiero och att höja skolresultaten. Allt hänger samman, är det inte bra psykisk hälsa så blir det inte bra studieresultat heller, säger Sandra Söderqvist.

Precis som My Ylinen har Sandra Söderqvist skolpolitiken som sin viktigaste fråga. Även hon hoppas på att få en post där hon kan jobba med att förbättra skola och utbildning i kommunen. 

Sandra Söderqvist, 19, gick med i Sverigedemokraterna efter att ha sett Jimmie Åkesson hålla tal i Ystad 2018.

Sandra Söderqvist, 19, gick med i Sverigedemokraterna efter att ha sett Jimmie Åkesson hålla tal i Ystad 2018.

Trots att hjärtefrågorna är desamma för båda politikerna sätter de ideologiska skiljelinjerna tydliga gränser för hur mycket de håller med varandra. På frågan om huruvida Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna hade kunnat samarbeta i skolpolitiska sakfrågor suckar My Ylinen djupt och kastar en blick på Sandra Söderqvist medan hon långsamt väljer sina ord:

– Vi kommer inte säga nej till ett förslag bara för att det är Sverigedemokraterna som har lagt fram det. Men jag måste vara tydlig med att mitt parti inte är öppet för att samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Ja precis, och det är ju samma här, säger Sandra Söderqvist med ett skratt. 

Fastän Skurups yngsta politiker instämmer med varandra flera gånger under samtalet framgår det tydligt att det är i detta utbyte de håller med varandra mest. De är framförallt överens om att de inte är överens. Isen börjar smälta när de etablerat detta samförstånd, och de fortsätter att hålla med varandra när det kommer till upplevelsen av att vara ung i politiken. 

– Jag tycker inte att vår ålder är något negativt. Jag kan se frågorna från ett annat perspektiv, jag kommer in med en annan synvinkel, så det är bara positivt, säger My Ylinen.

– Jag tror att vi som är yngre kanske också är lite mer öppna för nya saker och nya förslag. Ibland kan man fastna i att “så har vi alltid gjort”, och då kan vi yngre se det från fler håll, fyller Sandra Söderqvist i. 

Att det skulle behövas fler unga i politiken håller båda ledamöterna med om. 

Vid sidan av kommunpolitiken har My Ylinen hjälpt till att starta upp och driva en SSU-förening i Skurup, som är det enda politiska ungdomsförbundet i kommunen. Hon hoppas att det ska få fler unga att vilja engagera sig politiskt. 

Sandra Söderqvist uppskattar närvaron av en annan ung politiker i kommunfullmäktige. Att inte vara ensam utgör en trygghet, även om hon och My Ylinen står långt ifrån varandra politiskt. 

– Jag tycker det är skönt att det är någon mer som är nära min ålder. Bara som rent moraliskt stöd. När det gäller politiken så kommer vi inte samarbeta, men jag tycker det är skönt att veta att det finns fler som är unga. 

My Ylinen och Sandra Söderqvist avslutar sitt första möte på Conditori Centrum. Nästa gång de ses blir på kommunfullmäktiges första sammanträde på tisdag.

My Ylinen och Sandra Söderqvist avslutar sitt första möte på Conditori Centrum. Nästa gång de ses blir på kommunfullmäktiges första sammanträde på tisdag.

När intervjun når sitt slut är det ingen ny politisk ungdomsallians som lämnar caféet, men en kanske något mer vänskapligt inställd duo. My Ylinen och Sandra Söderqvist har flera gemensamma nämnare, men den största är att de ser sig själva och varandra som tydligt hemmahörande på varsin sida av politiken. Kanske kan detta i sig utgöra grunden till nytt samförstånd. 

Vad gäller framtiden förbereder sig både My Ylinen och Sandra Söderqvist för karriärer utanför politiken, men drömmen om att arbeta heltid med politik ligger och pyr. 

– Absolut att det hade varit en dröm att kunna bli yrkespolitiker. Men just nu vill jag bli lärare, säger My Ylinen. 

– Jag pluggar ju till jurist. Eftersom det här är min första mandatperiod så får jag se hur jag känner efteråt. Jag tar det ett år i taget, säger Sandra Söderqvist. 

Fördelen med att vara ung politiker är onekligen att många dörrar fortfarande står öppna. 

– Vi har många år på oss att bestämma oss, säger My Ylinen.

Text och foto: Maria Bornhöft

Läs mer: Undersökning visar – Mer jämställt än någonsin i Skurups kommunfullmäktige