Undersökning visar – Mer jämställt än någonsin i Skurups kommunfullmäktige

SKURUP. Hur gamla är de? Var bor de? Vad arbetar de som? Hur ser könsfördelningen ut? Skurupspostens stora sammanställning ger dig svar på allt du någonsin velat veta och lite till om kommuns politiker.

Nu är det klart vilka 41 ledamöter som kommer att sitta i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod. Men hur väl representerar politikerna egentligen Skurups kommuns invånare? Skurupsposten har undersökt.


Undersökningen i korthet

Kommunfullmäktige efter valet år 2022 utgörs av 21 män och 20 kvinnor. Majoriteten bor i tätorten Skurup och genomsnittsåldern är 54 år.

Längst ner i artikeln redovisas hela sammanställningen av kommunpolitikernas ålder, kön, ort och sysselsättning i två grafik- och faktarutor.


 

Hur gamla är politikerna i kommunfullmäktige?

Medelåldern i kommunfullmäktige är högre än i kommunen som helhet. Den genomsnittliga kommunpolitikern i Skurup är 54 år gammal, en siffra som inte har förändrats sedan valet år 2018. Medelåldern bland kommunens invånare är 41 år.

Åldersfördelningen i Skurups kommunfullmäktige är ungefär densamma som i resten av landet där den genomsnittliga kommunpolitiken är i 50-årsåldern.

Äldst ledamöter i Skurups kommunfullmäktige har Centerpartiet. Genomsnittsåldern på deras tre ledamöter är 60 år. Yngst är Moderaterna vars tolv ledamöters genomsnittsålder är 49 år.

Endast två av åtta partier i kommunfullmäktige har ledamöter yngre än 30. Dessa är 19-åriga Sandra Söderqvist (SD), som är en av de yngsta kommunpolitikerna någonsin i Skurup, och My Ylinen (S) som är 24 år gammal.

Genomsnittsåldern i Kristdemokraterna, Liberalerna och Kommunens Väl är inte inräknade då de enbart har en ledamot vardera i kommunfullmäktige och resultatet därmed skulle bli missvisande. Information om deras ledamöter redovisas istället i grafik- och faktarutan längst ner i artikeln.


Hur jämställt är Skurups kommunfullmäktige?

Kort sagt – väldigt jämställt. Aldrig tidigare har platserna i kommunfullmäktige varit så jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Av totalt 41 ledamöter är 20 kvinnor och 21 män. I procent motsvarar det 49 procent kvinnor och 51 procent män. Det är ännu mer jämställt än efter förra rekordvalet år 2018 då antalet kvinnliga ledamöter var 19 stycken.

Kommunfullmäktige speglar i det här avseendet Skurups kommun väldigt väl då kommunens totala antal invånare utgörs till 50 procent av kvinnor och till 50 procent av män.

Skurups kommunfullmäktige sticker ut som väldigt jämställt. I Sverige som helhet är endast 43 procent av alla kommunfullmäktige-ledamöter kvinnor.

De partier med fler än en ledamot i kommunfullmäktige som har störst andel kvinnliga ledamöter är Centerpartiet och Vänsterpartiet. I de båda partierna är två av tre ledamöter kvinnor. Det parti med fler än en ledamot i kommunfullmäktige som har lägst andel kvinnliga ledamöter är Sverigedemokraterna. Fyra av tio av deras ledamöter är kvinnor. Bland de tre partier som bara har ett mandat har Liberalerna en kvinnlig ledamot medan Kristdemokraterna och Kommunens Väl har en manlig ledamot vardera.


Var bor politikerna?

En majoritet av politikerna i Skurups kommunfullmäktige bor i kommunens största tätort Skurup. Där bor 27 av 41 ledamöter. Näst flest ledamöter, sju stycken, bor i Skivarp. I Rydsgård som är större än Skivarp sett till befolkningsmängd bor endast fyra ledamöter. Minst antal ledamöter bor i kommunens minsta tätort, Abbekås. Där bor endast tre kommunfullmäktige-ledamöter. Koncentrationen av politiker bosatta i Skurup har ökat sedan valet 2018. Då bodde ungefär hälften av ledamöterna i Skurup.

Fördelningen av representanter speglar i det här avseendet Skurups kommun relativt dåligt då 66 procent av politikerna bor i tätorten Skurup trots att orten endast utgör 54 procent (8 626 personer) av Skurups kommuns totala befolkning på 16 042 invånare.

I sammanställningen av var politikerna i Skurups kommun bor delades kommunen in i de fyra största tätorterna Skurup (8 626 invånare), Rydsgård (1 411), Skivarp (1 360) och Abbekås (851). De ledamöter som bor på mindre orter i kommunen räknas till den postort som de tillhör.


Nedan kan du ta del av undersökningen i sin helhet. Där finns all information samlad om varje parti och varje ledamot. (Om tabellerna inte visas – testa att ladda om sidan)

Tabell över respektive partis antal ledamöter, dess yngsta respektive äldsta ledamot och mängden män respektive kvinnor

Tabell över ledamöternas ålder, yrke och boplats

 

Källor: SCB Val, SCB befolkningsstatistik 2020, Valmyndigheten, Skurups kommun

Text, grafik och foto: Pontus Svensson

Research: Pontus Svensson, Sofia Fisher och Maria Bornhöft