Linjeledare vill se större mångfald på Skurups folkhögskola

SKURUP. Framtidens deltagare kan nu söka in till Skurups folkhögskola. Makten för vem dessa blir ligger till stor del i linjeledarnas händer. Den kanske största utmaningen är att locka en större mångfald till skolan.

Mellan den 16 januari och den 23 april går det att göra sin ansökan till Skurups folkhögskola. Trots att linjeledarna ännu inte börjat gå igenom årets ansökningar förs dialoger om urvalet. Gemensamt för de olika utbildningarna är att man eftersöker en större mångfald.

Skrivarlinjens linjeledare Niklas Åkesson tycker att utbildningen kan bli bättre på att informera på skolor.

Skrivarlinjens linjeledare Niklas Åkesson tycker att utbildningen kan bli bättre på att informera på skolor.

– Den genomsnittliga sökaren är ju en akademiskt skolad medelklass-kvinna i 25års-åldern. Så är det ju och så kommer det nog vara i många år till. Däremot går det ju att förändra, säger Niklas Åkesson, linjeledare för skrivarlinjen.

För att få en större representation tror Niklas Åkesson att man måste marknadsföra på rätt sätt. Därför arbetar linjen aktivt med att synas på ställen där andra typer av poesiintresserade människor finns.

– Förra året hade vi exempelvis ett samarbete med spoken word-ställen och SM i poetry slam. Där ser vi hur det finns helt andra målgrupper än om man till exempel marknadsför med annonser i litterära magasin. Vi kan dock göra mer. Exempelvis tycker jag att vi behöver bli bättre på att att komma ut och informera i skolor.

Marknadsföringstänket är något som också finns hos journalistlinjen. Här tror linjeledaren Ulf Svenning mycket på sociala mediers påverkan.

– Att få grupper som inte normalt sätt söker till folkhögskolor är svårt. Senaste åren har vi arbetat mycket med att marknadsföra oss på sociala medier. Här kan man ändå rikta annonser ganska tydligt för att nå människor från landsbygden eller människor med annan etnisk bakgrund, säger han.

En diskussion som också har förts är hur viktigt allmänbildningstestet under testdagen bör vara. Här är Ulf Svenning kluven då han å ena sidan tycker att allmänbildningsbiten är viktig samtidigt som han tror att testet kan vara uteslutande för människor med andra referensramar.

Ulf Svenning, linjeledare för journalistlinjen, är kluven till vilken roll nutidsprovet på testdagen ska spela.

Ulf Svenning, linjeledare för journalistlinjen, är kluven kring vilken roll nutidsprovet på testdagen ska spela.testet kan vara uteslutande för människor med andra referensramar.

– Jag fick en tankeställare när jag läste journalisten Negra Efendić bok Jag var precis som du”, som handlar om hennes flykt från Bosnien på 90-talet. Där skriver hon att hon kom in på en folkhögskola utan nutidsorienteringstest. Även om hon hade gått gymnasiet i Sverige kom hon med helt andra erfarenheter och referenser. Samtidigt är det ju viktigt att veta saker. Det är sådana avvägningar man måste göra. Sedan några år tillbaka har vi lagt stört fokus på intervjudelen. säger Ulf Svenning.

Även på folkmusiklinjen märker linjeledare Anders Ralsgård av att representationen på de som söker är något ensidig. Även om deltagarna kommer från olika håll rent musikaliskt kan han inte förbise den stora andelen av ”vit medelklass”. För honom är det därför viktigt att folkmusik-klassen under sina turnéer syns i flera olika sammanhang. Bland annat valde man nyligen att spela för albanska föreningar i Rosengård. Dock understryker han att det är viktigt att inte bli för exotifierande i urvalsprocessen.

– Ibland kan jag känna att folk som verkar inom folkmusiken tror att människor med annan kulturell bakgrund per automatik har ett världsmusiks-arv. Det tycker jag är lite exotifierande, säger han.

Text: Max Holmgren
Foto: Skurupsposten