Superhjältar ska få fler barn att läsa

Med pyssel, boktips och en tipsrunda vill biblioteket främja barns läsande. Nästa vecka arrangerar Skurups bibliotek Läslovskul. 

Årets tema är läslovshjältar, i samband med det kommer besökarna att kunna gå en tipsrunda. Biblioteket har letat fram olika superhjältar i böcker från både USA och Sverige. Besökarna ska svara på frågor om vilka superhjältar det är i böckerna. Det kommer även att finnas en pysselhörna.

– Tanken bakom är att hitta något som lockar en yngre målgrupp men även lyfta fram läslusten bland våra barn i Skurup, säger bibliotekarien Louise.

Målet med läslovshjältarna är att fler yngre barn ska låna böcker. 

Louise började jobba på biblioteket 2014, sedan dess har det inte skett någon ökning av utlåning till yngre barn. Däremot är det fler ungdomar mellan åldrarna 11-17 som lånar böcker på engelska. 

En genre som är populär bland besökarna är skräck men även realistisk litteratur som sätter vardagliga människor och händelser i centrum. 


– Det kommer i trender, för några år sedan var det fler ungdomar som lånade miljörelaterade böcker men det har ebbat ut lite säger, Louise.

Text: Kevin Kyeswa