EPA-gängen kan få ny mötesplats

Elever på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup. Fr v Harry Neglén, Theodor Karlmark, Viktor Andersson, Theo Lundin, Karl Larsson, Edvin Engström, Simon Frank, Alexander Gullström. Foto: Dilek Mahdi

SKURUP. En plats att föra liv på, det vill kommunen i Skurup ge de motorburna ungdomarna. Men vilken typ av liv kan de inte svara på än. Förslaget är fortfarande i tankestadiet. 

Ett av alla uppdrag i kommunens ärendelista är att skapa en mötesplats för ungdomar med mopedbilar, EPA- och A-traktorer. 

Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg i Skurups Kommun.
Foto: Privat.

– Det första att ta reda på är vad för typ av mötesplats vi är ute efter, vad för ytbehov vi har och vad för syfte platsen ska ha, säger Corfitz Nelsson, Skurup kommuns infrastrukturstrateg.  

Idéen har börjat gro i kommunen och hos kommunpolisen Niklas Öberg.

– Arbetet har inte praktiskt satt igång än utan vi är fortfarande i tankestadiet, men vi ser gärna att en plats upprättas för ungdomarna, säger Niklas Öberg.

Polisen får klagomål från allmänheten om nedskräpning, bullrig musik och vårdslös körning. Samtidigt som polisen och kommunen vill respektera invånarna i Skurup som störs av den högljudda musiken från EPA-traktorerna, vill staden också se till att det finns en plats för ungdomarna att mötas på. Lite som en fritidsgård eller en fotbollsplan. 

Folkets Hus och Park anordnade i våras en lyckad EPA- träff. 

– Det finns en stark tradition inom kommunen med EPA-traktorer, A-traktorer och mopedbilar och körsträckan mellan till exempel Skivarp och Skurup är bärande för motorungdomarna, säger Niklas Öberg. 

En stor utmaning för kommunen kommer vara att försöka möta ungdomarnas önskemål, samtidigt som platsen inte får störa omgivningen. 

– Vi behöver först och främst vända oss till politiken, säger Corfitz Nelsson.

Tommy Elofsson (M) ordförande i kommunutvecklingsberedningen i Skurup är engagerad i frågan och har pratat med ungdomar på fritidsgården Gummifabriken i Skurup. 

– Det är både en möjlighet och en utmaning. Ungdomarna vill vara där folk är, där det går att handla. Med andra ord i centrum. Det är en speciell fråga och den processas vidare tills någon kommer med en glimrande idé, säger Tommy Elofsson. 

Det är tydligt att ett samarbete med ungdomarna är viktigt, det gäller att träffa många ungdomar, diskutera framtidsplaner tillsammans och hitta olika strategier för att förverkliga mötesplatsen. 

Ett flertal av eleverna på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup kör EPA, de har blandade känslor inför en gemensam plats. En önskelista från ungdomarna består bland annat av en biltvätt, en plats att meka på, att kunna sladda, spela hög musik och en kiosk i närheten.

– Många klagar på att vi är högljudda och att de inte vill ha oss någonstans, säger Theo Lundin från Nils Holgerssongymnasiet.

Att allmänheten störs av ungdomarna och att ungdomarna i sin tur tycker det är jobbigt att bli klagade på resulterar i att båda parter blir besvikna. Kanske kan en mötesplats vara lösningen.

Text: Nea Magoo Eriksson