(S) öppnar för tiggeriförbud i Skurup

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Johan Bolinder (M), vill se hårdare tag mot tiggeri. "När vissa brott inte får en påföljd finns det en risk att man struntar i andra regler också", säger han.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Johan Bolinder (M), vill se hårdare tag mot tiggeri. ”När vissa brott inte får en påföljd finns det en risk att man struntar i andra regler också”, säger han.

SKURUP. Tiggeriförbud kan bli verklighet även i Skurups kommun. Ordförande i kommunstyrelsen, Magnus Alm (S), sätter nu press på riksdagen att lagstifta mot tiggeri i hela Sverige.

Redan förra sommaren skrev Åsa Ekblad (M) en motion om förbud mot tiggeri på allmän plats i Skurups kommun. Ett år senare har Vellinge kommun beslutat om att genomföra ett tiggeriförbud.

Moderaterna i Skurup vill fortfarande gå samma väg.

Även Magnus Alm (S), kommunstyrelseordförande i Skurup, håller dörren öppen för förslaget – men påpekar också att just tiggerifrågan inte står högst upp på dagordningen.

– Huruvida vi politiskt driver igenom den här frågan återstår att se. Det kan mycket väl bli så. Med det sagt tycker jag att det finns mycket viktigare frågor att ta tag i. Och som jag upplever det är det inte ett så stort problem i just Skurup, säger Magnus Alm, som tog över som kommunstyrelseordförande i februari 2017.

Både Magnus Alm och Johan Bolinder (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, tycker att det borde vara ett statligt ansvar att ta hand om tiggeriet. De vill båda se ett nationellt tiggeriförbud.

– Det ska inte vara en kommunal angelägenhet där olika människor ges olika rättigheter beroende på var de befinner sig i landet, säger Magnus Alm.

I Skurups kommun finns redan en ordningsföreskrift som gör det förbjudet för människor att samla in pengar på allmän plats utan tillstånd. Det är dock sällan som polisen i Skurup ingriper mot tiggare, och därför behövs striktare regler, menar Johan Bolinder.

– Jag tvivlar starkt på att de tiggare som förekommer i Skurup har tillstånd, säger han.

Kan du förstå varför polisen inte prioriterar tiggeri?
– Jag förstår att polisen har för lite resurser, men då behöver de mer resurser istället för att välja bort vissa problem. Inte minst eftersom fler upplever större otrygghet idag. Då är det ännu viktigare att polisen är mer synlig och närvarande, säger Johan Bolinder.

Hur många tiggare finns det i Skurup?
– Vi har inga siffror på det vad jag har hört. Men en vanlig dag uppskattar jag att det rör sig om mellan fem och tio. Det är egentligen mindre relevant hur många det är. Så länge det finns någon är det en för mycket.

Moderaterna i Skurup menar att ett tiggeriförbud i längden skulle förbättra situationen för de människor som lever i utsatthet och svår fattigdom. I sin motion från förra året skrev Åsa Ekblad att tiggeriet ”riskerar att låsa fast människor i utanförskap”.

– Om en sådan regelskrivning får bredare spridning i landet ger det ökad press på EU-länder att agera. Det skulle också leda till att färre tiggare skulle utnyttjas av kriminella ligor, något som vi vet förekommer, säger Johan Bolinder.

Text: David Carlsson
Foto: Arkiv