Husvagnar ska lösa bostadsbristen

Lars Nyström tror inte att motionen om husvagnsboende hinner behandlas innan valet.

Lars Nyström tror inte att motionen om husvagnsboende hinner behandlas före valet.

SKURUP. Om Sverigedemokraterna får genom sin motion kommer nyanlända att bo i husvagn när de placeras i Skurups kommun. Detta för att ingen ska kunna gå före i bostadskön eller att lägenheter hyrs ut i andrahand till ockerpriser.

Som flera medier redan rapporterat har Staffanstorps kommun placerat nyanlända i husvagn, en temporär lösning eftersom de inte hunnit skaffa fram andra bostäder.

Lars Nyström är Sverigedemokraternas oppositionsråd i Skurup. Han har pratat om den så kallade Staffanstorpsmodellen med bekanta som i sin tur känner partikamrater som bor i Staffanstorp. Enligt dem är alla nöjda.

Lars Nyström har på grund av tidsbrist inte själv pratat med någon i Staffanstorp, varken kommuninvånare, politiker eller nyanlända.

– Jag vet inte vem mina partikollegor pratat med, men jag har fullt förtroende för dem. Visst kan man ju fråga hur många som helst, men vi bara lägger ett förslag. Ska man ha in allas åsikter måste man ju ha en folkomröstning.

Enligt Lars Nyström är boendet i husvagn temporärt. Tanken är att så fort de nyanlända lärt sig svenska och fått ett jobb, ska de ställa sig i bostadskö. Han utesluter inte att husvagnsboendet också kan vara en möjlighet för de yngre som inte har råd att köpa en lägenhet och som står långt bak i bostadskön. Dessa unga tvingas nu bo kvar hemma hos sina föräldrar.

Lars Nyström säger att han vill föra en ansvarsfull invandrarpolitik. Han säger att det finns många som vill tjäna pengar på nyanlända, bland annat genom att hyra ut lägenheter dyrt i andra hand. Han har frågat kommundirektör Markus Willman flera gånger om det verkligen alltid går rätt till när hyreslägenheter tilldelas.

– Kommundirektören hänvisar varje gång till bosättningslagen. När jag inte fick några tydliga svar bestämde jag och mina partikamrater för att lämna in motionen.

Markus Willman låter hälsa via mejl att det inte är bosättningslagen som påverkar tilldelningen av lägenheter till de nyanlända. Han meddelar också att vad han känner till så följs kösystemet.

Lars Nyström förmodar att husvagnarna kommer att betalas via skatten. Kostnaderna kan hållas nere om det köper begagnade. Han har inte funderat än på var husvagnar ska stå uppställda, det blir upp till tjänstemännen att bestämma.

Vem som ska bo i husvagnarna kommer att prövas efter behov. En stor familj med många barn kommer inte att vara aktuella.

Lars Nyström säger att han inte tror att boende i husvagn kan leda till segregation. Att det skulle leda till utanförskap tror han endast är något större städer kan råka ut för.

Text och bild: Maja Bergqvist

 

Fakta: Tilldelning av lägenheter
Skurups kommuns kommunala bostadsbolag heter Skurupshem. Skurupshem har ett kösystem och ansvarar för en del av bostadsförmedlingen inom kommunen. Antalet lägenheter som hyrs ut till nyanlända i Skurups kommun som ägs av privata fastighetsägare är fler till antalet än lägenheter som hyrs av Skurupshem.

Skurupshems övergripande allmännyttiga syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är också att tillgodose olika bostadsbehov med ett varierat bostadsutbud.  Kvalitet ska vara god och attrahera olika hyresgäster. Bolaget har också ett socialt ansvar.