Skurupspartist JO-anmäler Skurupshems ordförande

Mejlkorrespondens inom kommunala bolag räknas som offentliga handlingar. Nu utreder tre jurister hos JO om Skurupshem har belägg för sekretess.

Tre jurister hos JO utreder om Skurupshem har giltiga skäl för sekretessbeläggning av mejl.

SKURUP.  Skurupshems ordförande är anmäld till Justitieombudsmannen. Detta efter att ha vägrat att lämna ut mejl kring Pierre Esbjörnssons tillträde som vd för det kommunala hyresbolaget. Domen väntas komma i slutet på oktober.

Tillsättningen av tidigare kommunalråd Pierre Esbjörnsson (S) som vd för Skurupshem har benämnts som svågerpolitik och rent vansinne från den politiska oppositionen. Esbjörnsson meddelande sin avgång som kommunalråd i december förra året. Sin post som vd tillträdde han den 1 april i år.

Sven Rosengren, Skurupspartiet, begärde i april ut mejlkorrespondens mellan samtliga ledamöter i Skurupshems styrelse då han tyckte att rekryteringen av Esbjörnsson skedde under tveksamma former.
– I grund och botten ska all kommunal verksamhet vara transparent och öppen för insyn så att man kan se att samhället fungerar på ett demokratiskt och korrekt sätt, säger han.

Enligt offentlighetsprincipen ska offentliga handlingar lämnas ut så snabbt som möjligt. Sven Rosengren fick aldrig några handlingar. En och en halv månad efter sin förfrågan hänvisades han till Skurupshems ordförande Roland Hansson, som meddelade att han inte tänkte lämna ut några handlingar.

– Jag anser att det här är ett arbetsmaterial, därför lämnar vi inte ut det, säger Roland Hansson till Ystads Allehanda.

Sven Rosengren menar att mejlen inte bör kunna räknas som arbetsmaterial.
– Jag förutsätter att JO ger mig rätt eftersom det är offentliga handlingar. Ärendet togs inte om hand om skyndsamt och man motiverade inte varför man inte lämnade ut. Handläggningsfel har skett oavsett vad, säger han.

Madeleine Arpegård är handläggare för ärendet hos JO och meddelar att en dom kan väntas i slutet på oktober. Hon har redan pratat med ett antal personer i kommunen, men hon behöver ytterligare information för att ta beslut. Giltiga skäl för att inte lämna ut handlingar kan vara att det bedöms just som arbetsmaterial, om det innehåller något som behöver sekretessbeläggas.
– Jag ska fråga ut Roland Hansson via telefon vad han menar. Normalt begär vi en remiss skriftligt, men den här gången kommer jag försöka utreda ärendet på telefon eftersom det inte är så många frågor, säger Madeleine Arpegård.

– Det är ett rimligt antagande att man försöker dölja något, säger Sven Rosengren.

Utöver ordförande Roland Hansson riktas JO-anmälan också mot kommundirektör Magnus Willman. Det var han som hänvisade Sven Rosengren till Roland Hansson.

Text och foto: Sara Wizén