Byggboomen fortsätter i Skurup

SKURUP. Det växer så att det knakar i Skurup och det är många privatpersoner i kommunen som renoverat och byggt till under pandemin. Det byggs och planeras också för fler nya invånare på olika håll.

Det byggs både hyresbostäder och bostadsrätter i kommunen.

Många flerbostadshus och fristående hus börjar ta form i flera av kommunens tätorter.

Det pågår flera parallella visionsarbeten i kommunen som alla siktar på tillväxt. Tidigare fanns det ett mål om att bli 16 000 invånare vilket nåddes redan i slutet av 2020 och nu siktar kommunen ännu högre.

– Målsättningen är att växa till 18 000 invånare år 2030 och redan nu, halvvägs genom detta året har vi fått en tillväxt på +300 invånare. Det är superroligt med tanke på att vårt mål också är att växa med 200 personer per år, säger planeringsarkitekt Ashley Andersson till Skurupsposten.

Det är flera olika företag som bygger och planerar för nya bostäder. Detta vilket ger goda förutsättningar för att kunna nå visionen om 18 000 invånare långt innan 2030. Var det planeras bostäder framgår bland annat av den kommuntäckande Översiktsplanen som nyligen varit ute på samrådsremiss. Parallellt med arbetet med Översiktsplanen arbetar kommunen med flera förtätningsplaner. Det innebär att det som planeras och byggs huvudsakligen ska ske på markområden som ligger mellan befintliga hus i tätorterna.

Just nu byggs det flera bostadshus, exempelvis 38 lägenheter i kvarteret Macklean, i centrala Skurup. Utbyggnaden av Västeräng fortsätter och där bygger man nu 170 bostäder. I dagarna sätts också spaden i marken för att lägga grunden för en ny förskola. Samtidigt bygger några olika företag ett femtiotal marklägenheter på Solhöjden samt cirka 30 studiolägenheter utmed Svaneholmsvägen. I centrala Rydsgård bygger man radhus och i Skivarp en förskola.

Flygfoto över planområde för bostäder utmed Svaneholmsvägen.

Flygfoto över ett av många planområden för bostäder utmed Svaneholmsvägen.

– Det finns möjlighet att tycka till om det som planeras under detaljplanernas samrådstid eller under det som kallas granskningsperioden. Planhandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida där övriga kontaktuppgifter också finns till handläggarna ifall det uppstår frågetecken, avslutar Ashley Andersson.

Text: Anna Persson
Bild och karta: Skurups kommun