Gravstenar blir liggande

IMG_7485

Kyrkogårdar över hela landet står inför kravet att säkra sina gravstenar, men yrkespersoner med rätt kompetens för jobbet är få till antalet, säger Teddy Melhedegaard.

SKURUP. Sedan några månader tillbaka är många gravstenar på kyrkogården i Skurup under arbete. De har bedömts som alltför instabila och behöver förankras bättre. Arbetet kommer troligen pågå i över två år.

På kyrkogården i Skurup är många av gravstenarna omgärdade av rödgul avspärrningstejp. Det är de stenar som bedömts som särskilt osäkra och riskerar att falla. Skurups församling har beslutat att dessa stenar ska läggas ner på marken i väntan på att arbetet med att slutgiltigt förankra dem i marken kan genomföras. Församlingen förhandlar just nu med olika stenhuggarfirmor, som ska göra arbetet.

–Vår plan är att lägga ner de här stenarna innan årskiftet. Det ser ju bättre ut att lägga dem ner än att ha avspärrningar, som det är nu, säger Mona Nielsen, kyrkoherde i Skurups församling.

Att lägga ner stenarna är en tillfällig lösning. Målet på sikt är att stenarna ska stå i vanlig, upprätt ställning och väl förankrade i marken. Även för det arbetet behövs professionella stenhuggare.

–I första hand är det gravrättsinnehavaren som ska stå för den kostnaden. Vi håller just nu på att skicka ut brev till dem med information, säger Mona Nielsen.

Om ägaren till gravrätten inte går att hitta, eller om hen avsäger sig gravplatsen, är det upp till kyrkan att besluta vad som ska göras. I de fall där gravstenen är kulturskyddad är kyrkan skyldig att behålla gravstenen, och även att finansiera arbetet med att förankra den.

Teddy Melhedegaard är kyrkogårdsvaktmästare i Skurups församling och han ser ett problem med att ansvaret för arbetet med att förankra gravstenarna är uppdelat på så många parter.

–Jag tycker att vi alla ska anlita en och samma stenhuggarfirma. Det hade gjort allting så mycket enklare, säger han.

Det uppdelade ansvaret gör också att arbetet drar ut på tiden.

–Vi måste räkna med två-tre år innan allt är klart.

Text och foto: Ludvig Idoffsson