Klartecken för läkemedelsautomater i hemtjänsten

Den aktuella automaten.

Den aktuella automaten.

SKURUP. Äldreomsorgen i Skurups kommun ska få hjälp med automatiserad läkemedelsutdelning. Detta efter att kommunfullmäktige beviljat införandet av läkemedelsautomater i hemsjukvård och hemtjänst.

De nya automaterna kommer att installeras hos de med hemtjänst som är i behov av viss hjälp för att kunna ta sina mediciner. Vid utsatt tid påminner automaten med en ljudsignal och levererar sedan medicinen i en liten påse. Om läkemedlen inte tas i tid eller om automaten av annan anledning inte fungerar går ett larm till hemtjänsten som då kan stötta upp.

Skurups kommun har tidigare genomfört ett mindre pilotprojekt där en grupp patienter fått en läkemedelsautomat installerad i hemmet. Utvärderingen av projektet pekar på det värde automaterna skapat för flera av patienterna, eftersom individuella friheten ökat.

Ola Bentzén, vård- och omsorgschef i Skurups kommun, är inte orolig för att den minskade sociala kontakt som införandet av automaterna innebär för vissa patienter skulle bidra till ökad isolering. Han påpekar att de inte fått några sådana indikationer under testperioden och att det är viktigt att skilja på vårdbesök som vid medicinutdelning och sociala besök.

Man ska ha klart för sig att det här är väldigt korta besök och är inte socialt i den meningen. Däremot finns det ju möjlighet att ansöka om bistånd för sociala aktiviteter eller ta del av våra öppna aktiviteter.

Patientens möjlighet till ett liv med mindre inblandning från vårdpersonal är något även ansvarig sjuksköterska Thomas Larzon lyfter fram:

Hade du kommit ihåg dina mediciner utan påminnelse hade du ändå varit ensam. Syftet är att öka självständigheten för de personer som är på gränsen, att förlänga möjligheten att vara självständig för dem där minnet börjar svikta.

Totalt räknar hemtjänsten med att ett femtiotal läkemedelsautomater kommer att tas i bruk runt om i kommunen. Målet är att de skall finnas ute hos berörda patienter under 2022.

 

Text och bild: Lee Strandberg